it-swarm-tr.com

Yönetilen dosya: alanda kullanılan dosyaya atıfta bulunulmayabilir

yönetilen_dosya türü ile bazı sorunlar yaşıyorum. Yönetilen_dosyası içeren bir formu düzenlemeye ve kaydetmeye çalıştığımda bir hata oluşuyor: Resim alanında kullanılan dosyaya başvuruda bulunulmayabilir.

Bu kullanıyorum kodu:

function foo_form ($form, &$form_state, $foo) { 
 ...   
 $form['file'] = array(
  '#type' => 'managed_file',
  '#title' => t('Picture'),
  '#default_value' => (isset($foo->file->fid) ? $banner->foo->fid : ''),
  '#upload_location' => variable_get('foo_upload_location'),
 );

 if (isset($foo->file)) {
  $form['current_file'] = array(
   '#type' => 'hidden',
   '#value' => $foo->file->fid,
  );
 }
 ...
 $form['submit'] = array(
  '#type' => 'submit',
  '#value' => t('Save'),
 );
 return $form;
 }

function foo_form_submit ($form, &$form_state) {
 $foo = (object)$form_state['values'];

 $current_file_set = isset($form_state['values']['current_file']);

 if ($form_state['values']['file'] != 0 && !$current_file_set) {
  // Load the file uploaded in the form.
  $file = file_load($form_state['values']['file']);

  $file->status = FILE_STATUS_PERMANENT;

  file_save($file);

  $foo->file = $file->fid;
 } else if ($form_state['values']['file'] != 0 && $current_file_set) {

  // If we are uploading a different picture, delete the old one and save the
  // new one. If not, don't do anything.
  if ($form_state['values']['current_file'] != $form_state['values']['file']) {
   file_delete(file_load($form_state['values']['current_file']));
   // Load the file uploaded in the form.
   $file = file_load($form_state['values']['file']);

   $file->status = FILE_STATUS_PERMANENT;

   file_save($file);

   $foo->file = $file->fid;
  }
 } else {
  file_delete(file_load($form_state['values']['current_file']));
  $foo->file = null;
 }

 ...
}

Hatayı modülleri/file/file.module içindeki file_managed_file_validate işlevine kadar izledim, ancak hakkında hiçbir şey bilmiyorum dosya referansları.

39
Bart

Çözüm, dosya kaydedildikten sonra file_usage_add öğesine bir çağrı eklemektir. Bu çağrı, veritabanındaki dosyaya bir başvuru ekler. file_managed_file_validate işlevi referansı tespit eder ve hatayı tetiklemez.

file_usage_add($file, 'foo', 'foo', $foo->id);

Bu yönetilen_dosya örneği altında Form API'sı içinde belgelenmemiştir.

Bu sorun Drupal belge sorunları hakkında tartışılıyor: link

40
Bart