it-swarm-tr.com

Pacman ile Arch'daki bir paketi nasıl kaldırmaya zorlarım?

Arch içindeki bir paketi pacman ile kaldırmaya zorlarken, diğer paketler yine de ona bağımlı.

pacman -R Perl-libwww                                
checking dependencies...
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: Perl-app-cpanminus: requires Perl-libwww>=5.828
:: Perl-app-pmuninstall: requires Perl-libwww
:: Perl-app-sd: requires Perl-libwww
:: Perl-catalyst-action-rest: requires Perl-libwww>=2.033 
:: Perl-catalyst-runtime: requires Perl-libwww>=1.64
:: Perl-cpan: requires Perl-libwww
:: Perl-cpan-mini: requires Perl-libwww
:: Perl-cpan-uploader: requires Perl-libwww
:: Perl-feed-find: requires Perl-libwww
:: Perl-http-body: requires Perl-libwww
:: Perl-http-request-ascgi: requires Perl-libwww
:: Perl-module-cpants-analyse: requires Perl-libwww
:: Perl-module-install: requires Perl-libwww>=5.812
:: Perl-net-trac: requires Perl-libwww
:: Perl-net-whois-raw: requires Perl-libwww
:: Perl-prophet: requires Perl-libwww
:: Perl-rt-client-rest: requires Perl-libwww
:: Perl-uri-fetch: requires Perl-libwww
:: Perl-www-mechanize: requires Perl-libwww
:: Perl-xml-atom: requires Perl-libwww
:: Perl-xml-feed: requires Perl-libwww

temelde LWP 6 paketleri bir sürü bölmek, ve ben yeniden yüklemek böylece kaldırmak gerekir.

66
xenoterracide

Paketi basit bir şekilde yeniden yükleyebilmelisiniz:

# pacman -S Perl-libwww

Bu sadece Perl-libwww'yi kaldıracaktır:

# pacman -Rdd Perl-libwww

Lütfen komuttaki çift - d 'a dikkat edin, eğer - nodeps kullanırsanız, bunu iki kez de belirtmeniz veya bir - d = beğen:

# pacman -R --nodeps --nodeps Perl-libwww
# pacman -Rd --nodeps Perl-libwww

Bu Perl-libwww bağımlı tüm paketleri kaldırır:

# pacman -Rc Perl-libwww

Pacman'ın man sayfasından:

  -d, --nodeps
    Skips dependency version checks. Package names are still
    checked. Normally, pacman will always check a package’s
    dependency fields to ensure that all dependencies are
    installed and there are no package conflicts in the
    system. Specify this option twice to skip all dependency
    checks.
  -c, --cascade
    Remove all target packages, as well as all packages that
    depend on one or more target packages. This operation is
    recursive, and must be used with care since it can remove
    many potentially needed packages.
102
Kambus