it-swarm-tr.com

c++-faq

Geçerli C veya C ++ standart belgelerini nerede bulabilirim?

C ++ 'daki struct ve class arasındaki farklar nelerdir?

Akıllı işaretçi nedir ve ne zaman kullanmalıyım?

Neden bir yapı için sizeof, her üyenin toplamının sayısına eşit değil?

Açık anahtar kelime ne anlama geliyor?

Benzer const ve const dışı üye işlevleri arasındaki kod çoğaltmasını nasıl kaldırabilirim?

C ++ 'daki POD tipleri nelerdir?

Makrolarda neden açıkça anlamsız do-while ve if-else ifadeleri kullanılır?

C ++ 'nihayet' bloklarını destekliyor mu? (Peki bu duyduğum 'RAII' nedir?

C++: "std :: endl" vs "\ n"

C ++ tanımlayıcısında alt çizgi kullanımı ile ilgili kurallar nelerdir?

Nesne dilimleme nedir?

Static_cast, dynamic_cast, const_cast ve reinterpret_cast ne zaman kullanılmalıdır?

Tanımlayıcı C++ Kitap Rehberi ve Listesi

std :: wstring VS std :: string

Şablonlar neden yalnızca başlık dosyasına uygulanabilir?

Ne zaman ileriye dönük bir bildirim kullanabilirim?

C++ standardı int, long tipinin boyutunu belirtir mi?

"Template" ve "typename" anahtar kelimelerini nereye ve neden koymak zorundayım?

Tür adından sonraki parantezler yeniyle fark yaratır mı?

Sınıflar arasındaki dairesel bağımlılık nedeniyle derleme hatalarını çözme

Hareketli ortalama hesaplanması

"Const" un anlamı bir sınıfın işlev bildirgesinde en sonuncusu mu?

C ++ referans değişkenini döndürme uygulaması kötü mü?

Özel, kamu ve korumalı miras arasındaki fark

Bir vektörün belirli bir öğe içerip içermediğini test etme

Bir liste veya veri çerçevesinin elemanlarına erişmek için [] ile çift [[]] arasındaki parantez arasındaki fark

Alt küme veri çerçevesinde faktör seviyelerini düşürme

Çok Satırlı Yorum Geçici Çözümler?

Bir veri çerçevesini birden fazla sütuna göre nasıl sıralayabilirim?

Veri toplama nasıl birleştirilir (birleştirilir) (iç, dış, sol, sağ)

Dış bağlantı ve iç bağlantı nedir?

Bir tanım ile beyan arasındaki fark nedir?

Neden "std ad alanını kullanmak" kötü bir uygulama olarak kabul edilir?

Bir R paketini kaynaktan nasıl kurarım?

R içindeki bir histograma yoğunluk eğrisi takma

Const olmayan bir referans nasıl geçici bir nesneye bağlanamaz?

Bir değişkeni gruba göre toplama

Yapıcıdaki bu tuhaf kolon üyesi (":") sözdizimi nedir?

Veri tabloları olarak çok büyük tabloları hızlıca okuma

R'deki "=" ve "<-" arasındaki farklar nelerdir?

Bir dize olarak verilen ifadeyi değerlendirin

Yürütülen komut dosyasının yolunu belirleme

Bir vektörde x değerlerine sahip öğe sayısının sayılması

Bir dizge / karakter vektörünü birleştirme

Nesneleri C ++ 'ta fonksiyonlara nasıl geçirebilirim?

R biriminde baskı çıktısında ondalık basamak sayısını kontrol etme

C++ sınıfı üye işlevi şablonu sanal olabilir mi?

Tanımsız, tanımlanmamış ve uygulama tanımlı davranış

C ++ konsol uygulamasının hemen çıkmasını nasıl önleyebilirim?

Modu bulmak için yerleşik bir işlev var mı?

R de aynı arsada iki grafik çizin

Bir fonksiyona data.frame sütun ismini iletme

Değişkenler nasıl isimlendirilir?

Her iki tarafta 2 y eksenli ve farklı ölçeklerde ggplot

Hareket anlambilimi nedir?

Ayrık bir x ölçeğinin sırasını değiştirme

Kopyala ve takas deyimi nedir?

İki veri çerçevesini satırlarla (rbind) farklı sütun kümeleri

Std :: move () nedir ve ne zaman kullanılmalıdır?

Bilgi kaybı olmadan bir faktörü tamsayı\sayısal olarak nasıl dönüştürebilirim?

Gruplandırma işlevleri (sırasıyla, toplama) ve * aile başvurusu

İleri kullanmanın avantajları

Değerler, değerler, xvalues, glvalues ​​ve prvalues ​​nedir?

Aynı grafikte ggplot2 kullanarak iki değişkenin çizgi olarak çizilmesi

Eksik paketleri kontrol etmenin ve kurmanın zarif yolu?

Üçün Kuralı Nedir?

Tanımlanmamış davranış ve sıralama noktaları

STL Haritasını nasıl geçebilir/yineleyebilirim?

Veri çerçevesi dizgisi sütununu birden çok sütuna bölme

Operatör aşırı yüklemesi için temel kurallar ve deyimler nelerdir?

R hata ayıklama için genel öneriler

Veri çerçevesi sütunlarını ada göre bırak

R: Yuvalar nedir?

C ++ 'da dizileri nasıl kullanırım?

Data.frame içindeki tüm veya bazı NA'larla (eksik değerler) satırları kaldırın

C ++ 11, anlambilim karmaşasını değerlendiriyor ve hareket ettiriyor (return cümlesi)

Neden C++ satır içi üstbilgideki işlevleri?

Bir data.frame veya matris kullanmalı mıyım?

R bellek yönetimi / n Mb boyutunda vektör ayıramaz

"STL" ve "C ++ Standard Library" arasındaki fark nedir?

Ggplot2 çubuk grafiğinde bar siparişi ver

Sayıyı C ++ 'ta dize ve tam tersine dönüştürmek

C ++ 11'de T&& (ikili ve işareti) ne anlama geliyor?

Neden bir döngü koşulu içinde iostream :: eof (yani, `((stream.eof ())`)) yanlış kabul edilir?

Bir veri çerçevesindeki sütunları nasıl yeniden düzenler?

Sadece seçilen sütunları oku

Baştaki sıfırlar nasıl eklenir?

Veriler uzundan geniş biçime nasıl yeniden şekillendirilir

Harika bir R tekrarlanabilir örneği nasıl yapılır?

Bir dizedeki tüm boşluklar nasıl kaldırılır?

Bir Excel dosyasını doğrudan bir R betiğinden okuyun

Yıl ve ayı ("yyyy-mm" formatı) tarihe dönüştürmek?

Derleme / bağlama işlemi nasıl çalışır?

Yineleyici geçersiz kılma kuralları

C ++ programcıları neden 'yeni' kullanımını en aza indirmeli?

Satır, sütun indekslerini kullanarak bir matristeki indeks değerleri

R'yi yeniden başlatmadan bir paket nasıl kaldırılır

Hata: işlev bulunamadı ... R

Bir komplo diske görüntü olarak nasıl kaydedilir?