it-swarm-tr.com

Joomla 3.2.3'te Offset () nasıl ayarlanır?

Bir bileşeni joomla 2.5'ten joomla 3.2'ye geçiriyorum, setOffset kullanıyorum yönteminde bir hata aldım

//old version used in joomla 2.5 

$data->setOffset(JFactory::getConfig()->get('offset'));

Bağlantıya atıfta bulundum: http://docs.joomla.org/Potential_backward_compatibility_issues_in_Joomla_3_and_Joomla_Platform_12.2

//after i refered the above link i changed my code like 

if($date === null ) {  
 $date = JFactory::getDate();
 $tz = JFactory::getConfig()->get( 'offset' );

 // new Version 
 $date->setTimezone($tz);

 $date = $date->format( "%Y-%m-%d" );
}

ama bir hata alıyorum -

DateTime::getTimezone() expects exactly 0 parameters, 1 given /example.php on line 5 .

Plz hatayı düzeltmek için çözümünüze ihtiyacınız var

7
priya bose

Son olarak DateTimeZone nesnesini parametre olarak ileterek bu Hatanın çözümünü buldum (aşağıdaki kodda $date->setTimezone(new DateTimeZone($tz)); olduğuna dikkat edin). İyi çalışıyor.

if($date === null )
{
 $date = JFactory::getDate();
 $tz = JFactory::getConfig()->get( 'offset' );

 $date->setTimezone(new DateTimeZone($tz)); //here!

 $date = $date->format( "Y-m-d" );
}
6
priya bose