it-swarm-tr.com

Bir sürecin Linux'taki tüm iş parçacıklarının ayrıntılarını görmenin bir yolu var mı?

Windows için bence Process Explorer size bir işlem altındaki tüm evreleri gösterir.

Linux için, belirli bir işlemin ortaya çıktığı tüm iş parçacıkları hakkında ayrıntıları gösterebilen benzer bir komut satırı yardımcı programı var mı?


Sanırım kendimi daha açık hale getirmeliydim. İşlem hiyerarşisini görmek istemiyorum, ancak belirli bir işlemin ortaya çıkardığı tüm iş parçacıklarının bir listesi

Bu ekran görüntüsüne bakın

alt text

Bu Linux'ta nasıl başarılabilir? Teşekkürler!

110
Lazer

Klasik araç top varsayılan olarak işlemleri gösterir, ancak H tuşa basma veya -H komut satırı seçeneği. Ayrıca, top öğesine benzer ancak kaydırma ve renkleri olan htop vardır; varsayılan olarak tüm konuları gösterir (ancak bu kapatılabilir). ps ayrıca konuları göstermek için birkaç seçeneğe sahiptir, özellikle H ve -L.

Ayrıca, iş parçacıkları hakkında bilgi gösterebilen GUI araçları da vardır, örneğin qps (ps etrafında basit bir GUI sarmalayıcısı) veya conky (lotlu bir sistem monitörü seçenekleri).

Her işlem için /proc/12345 nerede 12345 işlem kimliğidir. Her bir konu hakkında bilgi /proc/12345/task/67890 nerede 67890 çekirdek iş parçacığı kimliğidir. Burada ps, top ve diğer araçlar bilgilerini alırlar.

Konuları Linux altında listeleme

Mevcut cevaplar verin

Buradaki her cevabın tam olarak belirttiğiniz şeyleri, bir işlemle ilişkili tüm iş parçacıklarının bir listesini sağladığını açıkça belirtmek isterim, bu, varsayılan olarak listelerde olduğu gibi htop içinde açık olmayabilir. sistemdeki tüm evreler, sadece süreç değil top -H -p <pid> daha iyi çalışır örneğin:

top - 00:03:29 up 3 days, 14:49, 5 users, load average: 0.76, 0.33, 0.18
Tasks: 18 total,  0 running, 18 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 22.6%us, 5.7%sy, 4.2%ni, 66.2%id, 0.8%wa, 0.5%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem:  2063948k total, 1937744k used,  126204k free,  528256k buffers
Swap: 1052220k total,  11628k used, 1040592k free,  539684k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
30170 daniel  20  0 371m 140m 107m S 10.0 7.0  0:31.37 source:src
30066 daniel  -90  0 371m 140m 107m S 2.0 7.0  0:07.87 clementine
30046 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:32.05 clementine
30049 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.03 clementine
30050 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.31 clementine
30051 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30052 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30053 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30054 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.03 clementine
30055 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30056 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30057 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.04 clementine
30058 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30060 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.16 clementine
30061 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30062 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30064 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30065 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine

Yan not olarak, -90 aslında gerçek zamanlı bir iş parçacığıdır.

fakat

Ayrıca gerçek bir CLI ps -e -T | grep <application name or pid>

 • -e tüm işlemleri gösterir
 • -T tüm konuları listeler
 • | çıktıyı bir sonraki komuta bağlar
 • grep bu içeriği filtreler

İşte bir örnek:

$ ps -e -T | grep clementine
 PID SPID TTY     TIME CMD    # this is here for clarity
30046 30046 pts/2  00:00:17 clementine
30046 30049 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30050 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30051 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30052 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30053 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30054 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30055 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30056 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30057 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30058 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30060 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30061 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30062 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30064 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30065 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30066 pts/2  00:00:03 clementine

Bunların her biri aynı PID'ye sahiptir, böylece aynı süreçte olduklarını bilirsiniz.

67
Daniel Hill

top'un bir curses sürümü olan htop , her işlem için tüm iş parçacıklarını ağaç görünümünde göstermek için bir görüntüleme seçeneğine sahiptir. htop başlatılıyor ve F5 sonuçlanacak:

Screenshot of htop

38
Michael Mrozek

Kullanmayı deneyebilirsiniz:

/usr/bin/pstree $PID

Örneğin:

# pstree -p `pidof iceweasel`
iceweasel(3630)─┬─{iceweasel}(3662)
        ├─{iceweasel}(3663)
        ├─{iceweasel}(3664)
        ├─{iceweasel}(3665)
        ├─{iceweasel}(3666)
        ├─{iceweasel}(3674)
        ├─{iceweasel}(3675)
        ├─{iceweasel}(3676)
        ├─{iceweasel}(3677)
        ├─{iceweasel}(3681)
        ├─{iceweasel}(3682)
        ...

Her iş parçacığının kendi PID'si vardır.

22
user2496

İşlem bilgilerini göstermek için iki standart araç ps ve top (ve htop olan benzer/ geliştirilmiş ).

Notlar:

 • Birçok program iş parçacıklarının görünen adını anlamlı bir şekilde değiştirir, aşağıdaki araçlar ikili adı veya görünen adı görüntüleyebilir (aşağıdaki örneklerde PID 1086'yı kontrol edin).
 • Aşağıdaki örneklerde, cevabı kısa tutmak için çoğu işlemi kaldırdım.
 • Aşağıdaki komut argümanları örneği yaygın olanlardır. sayfada alternatif seçenekler olup olmadığını kontrol edin (ps -m, ps m, ps H ...)

top -H Kullanarak tüm veya işlemlerin gerçek zamanlı görünümü

top - 16:24:42 up 3:49, 3 users, load average: 0.23, 0.29, 0.31
Threads: 503 total,  2 running, 501 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 9.7 us, 1.6 sy, 0.0 ni, 88.5 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem:  3938668 total, 2148708 used, 1789960 free,  133524 buffers
KiB Swap: 3903484 total,    0 used, 3903484 free.  822904 cached Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
 1054 root   20  0 258664  3524  2692 S 0.0 0.1  0:00.00 rsyslogd
 1086 root   20  0 258664  3524  2692 S 0.0 0.1  0:00.03 in:imuxsock
 1087 root   20  0 258664  3524  2692 S 0.0 0.1  0:00.00 in:imklog
 1090 root   20  0 258664  3524  2692 S 0.0 0.1  0:00.05 rs:main Q:Reg
 2452 fpiat   20  0  25292  7520  3580 S 0.0 0.2  0:00.69 bash     
 2495 fpiat   20  0  25088  6988  3256 S 0.0 0.2  0:00.05 bash

ps -eLf kullanarak tüm işlemlerin ve iş parçacıklarının anlık görünümü

$ ps -eLf
UID    PID PPID  LWP C NLWP STIME TTY     TIME CMD
root   1054   1 1054 0  4 12:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root   1054   1 1086 0  4 12:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root   1054   1 1087 0  4 12:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root   1054   1 1090 0  4 12:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
franklin 2452 2448 2452 0  1 12:35 pts/0  00:00:00 /bin/bash
franklin 2495 2448 2495 0  1 12:36 pts/1  00:00:00 /bin/bash

ps -T kullanarak bir işlemin bilgilerini işliyor

ps -T -C rsyslogd
 PID SPID TTY     TIME CMD
 1054 1054 ?    00:00:00 rsyslogd
 1054 1086 ?    00:00:00 in:imuxsock
 1054 1087 ?    00:00:00 in:imklog
 1054 1090 ?    00:00:00 rs:main Q:Reg

(not: işlemi seçmek için -C command veya -p PID seçeneklerinden birini kullanın)

Özel ps kullanarak bir işlemin iş parçacığı bilgilerini ayrıntıları

$ ps -L -o pid,lwp,pri,Nice,start,stat,bsdtime,cmd,comm -C rsyslogd
 PID  LWP PRI NI STARTED STAT  TIME CMD             COMMAND
 1054 1054 19  0 12:34:53 Ssl  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n    rsyslogd
 1054 1086 19  0 12:34:53 Ssl  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n    in:imuxsock
 1054 1087 19  0 12:34:53 Ssl  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n    in:imklog
 1054 1090 19  0 12:34:53 Ssl  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n    rs:main Q:Reg
15
Franklin Piat

Deneyebilirsin top -H -p <pid>.
Ancak bazı Unix tatları '-H' seçeneğinin top komutunda mevcut olmadığını lütfen unutmayın.

8
Hemant
ps -H le <pid>

Bu, evreleri süreç olarak görüntüler. Ayrıca, çok iş parçacıklı tüm iş parçacıklarının aynı PID'ye sahip olması gerektiğini unutmayın. Linux bunu iş parçacığı grupları yaparak yapar. İlk iş parçacığı grubun lideridir ve PID'si iş parçacığı grubunun tgid (iş parçacığı grubu kimliği) olacaktır.

/ Proc dosya sistemini kullanarak gerçek PID ve iş parçacıklarının durumunu öğrenebilirsiniz. Bunu başarmanın başka bir yolu, ps kullanarak PID'yi kontrol etmek ve ardından aşağıdaki komutu çalıştırmaktır:

cat /proc/pid/status

Sonra dişlerin diğer pids/tgid'lerini kontrol edin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

cat /proc/pid/task/threadid/status
4
Ayush Goyal
top -H -p <process_id>

Bu işleminizle ilişkili iş parçacıklarını listeleyecektir (yani process_id) [Ubuntu'da kullanılır. Bazı linux lezzetlerinde -H seçeneğinin mevcut olmaması mümkündür]

1
parasrish
ps huH -p pid | wc -l 

Yukarıdaki komut, belirli bir işlem için çalışan iş parçacığı sayısını gösterir pid Java process için)

0
ialiras

Ben de aynısını arıyordum ve aşağıdaki bash senaryosunu bulabildim,
Bu hala devam eden bir çalışma, senaryoyu geliştirdikçe bunu güncelleyeceğim.
Ben unix uzmanı değilim, eminim bazı uzmanlar 2 satırda daha kaliteli yazabilirler, ama niyetim başkaları için çalışan bir çözüm sunmaktır.

güncelleme filtre ve işlem bilgileri ile

#!/bin/bash

ps -ef --no-headers | while read line; do         # for each process read the info (without headers)
  IFS='    ' read -r -a array <<< "$line"       # split info into array
  psResultStr="ps -p ${array[1]} -lfT | wc -c"      # count how many threads per PID
  numThreads=$(eval $psResultStr)             # trying to convert it to number so i can filter later
  if [ "$numThreads" -gt "1000" ]             #only show process with 1K or more
  then
    printf "Number of threads for PID:${array[1]} Has $numThreads Threads. Process info: "
       for ((i = 7; i < ${#array[@]}; ++i)); do    #Process info starts at idx 7
                position=$(( $i + 1 )) # bash arrays are 0-indexed
                lineText=$(echo ${array[$i]}|tr -d '\n')  # remove any new lines
                printf "%s" "$lineText"           #output line item
            done
            printf "\n\n"
  fi
done
0
JavaSheriff