it-swarm-tr.com

Geçersiz utf8 filtreleme

Bilinmeyen veya karışık kodlamada bir metin dosyası var. Geçerli bir UTF-8 (metin dosyasını bazı programa piping) geçerli olmayan bir bayt dizisi içeren satırları görmek istiyorum. Aynı şekilde, geçerli UTF-8 olan satırları filtrelemek istiyorum. Başka bir deyişle, grep [notutf8].

İdeal bir çözüm taşınabilir, kısa ve diğer kodlamalar için genelleştirilebilir olacaktır, ancak en iyi yolun TF-8'in tanımı içinde pişirmek olduğunu düşünüyorsanız, devam edin.

grep kullanmak istiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

grep -axv '.*' file

uTF-8 yerel ayarlarında en az geçersiz UTF-8 dizisi olan satırları almak için (bu GNU Grep) ile çalışır.

36
vinc17

Sanırım muhtemelen istiyorsun iconv . Kod kümeleri arasında dönüştürme içindir ve çok sayıda formatı destekler. Örneğin, UTF-8'de geçerli olmayan herhangi bir şeyi kaldırmak için şunları kullanabilirsiniz:

iconv -c -t UTF-8 < input.txt > output.txt

-C seçeneği olmadan stderr'e dönüştürmede sorunlar olduğunu bildirir, böylece işlem yönüyle bunların bir listesini kaydedebilirsiniz. Başka bir yol UTF8 olmayan şeyleri soymak ve sonra

diff input.txt output.txt

değişikliklerin yapıldığı yerlerin bir listesi için.

33
frabjous

Düzenleme: Normal ifade bir yazım hatası düzelttim .. Bir '\ x80` değil \80 gerekli.

UTF-8'e katı bağlılık için geçersiz UTF-8 formlarını filtreleme normal ifadesi aşağıdaki gibidir

Perl -l -ne '/
 ^( ([\x00-\x7F])       # 1-byte pattern
  |([\xC2-\xDF][\x80-\xBF])  # 2-byte pattern
  |((([\xE0][\xA0-\xBF])|([\xED][\x80-\x9F])|([\xE1-\xEC\xEE-\xEF][\x80-\xBF]))([\x80-\xBF])) # 3-byte pattern
  |((([\xF0][\x90-\xBF])|([\xF1-\xF3][\x80-\xBF])|([\xF4][\x80-\x8F]))([\x80-\xBF]{2}))    # 4-byte pattern
 )*$ /x or print'

Çıktı (anahtar satırların. From Test 1):

Codepoint
========= 
00001000 Test=1 mode=strict        valid,invalid,fail=(1000,0,0)     
0000E000 Test=1 mode=strict        valid,invalid,fail=(D800,800,0)     
0010FFFF mode=strict test-return=(0,0)  valid,invalid,fail=(10F800,800,0)     

S. Geçersiz Unicode'u filtreleyen normal ifadeyi test etmek için test verileri nasıl oluşturulur?
İçin uygun değildir. Kendi UTF-8 test algoritmanızı oluşturun ve kurallarını çiğneyin ...
Catch-22 .. Ama sonra, test algoritmanızı nasıl test edersiniz?

Yukarıdaki normal ifade, 0x00000 İle 0x10FFFF Arasındaki her tam sayı değeri için (referans olarak iconv kullanılarak) test edilmiştir. Bu üst değer maksimum Unicode Kod Noktasının tamsayı değeri

Buna göre wikipedia UTF-8 sayfası.

 • UTF-8, bir ila dört 8 bit bayt kullanarak Unicode karakter kümesindeki 1.112.064 kod noktalarının her birini kodlar

Bu sayı (1.112.064), en yüksek Unicode Kod Noktası için gerçek maksimum tam sayı değerinin 0x0800 utanması olan 0x000000 İle 0x10F7FF Aralığına eşittir: 0x10FFFF

Bu tamsayı bloğu, Unicode Kod Noktaları spektrumunda eksiktir, çünkü UTF-16'nın özgün tasarım amacının ötesinde bir adım ötesine kodlanmasıvekil çiftler olarak adlandırılır. UTF-16 tarafından kullanılmak üzere bir 0x0800 Tamsayı bloğu ayrılmıştır. Bu blok 0x00D800 İle 0x00DFFF Aralıklarını kapsamaktadır. Bu inteterlerin hiçbiri yasal Unicode değerleri değildir ve bu nedenle geçersiz UTF-8 değerleri değildir.

Test 1'de , regex, Unicode Kod Noktaları aralığındaki her sayıya karşı test edilmiştir ve iconv .. yani. 0x010F7FF geçerli değerler ve 0x000800 geçersiz değerler.

Ancak, sorun şu şekilde ortaya çıkıyor: * Normal ifade Aralık Dışı UTF-8 Değerini nasıl ele alıyor; 0x010FFFF üstünde (UTF-8 6 bayta kadar uzayabilir, maksimum tamsayı değeri x7FFFFFFF ?
Gerekli * unicode olmayan UTF-8 bayt değerlerini oluşturmak için, Aşağıdaki komutu kullandım:

 Perl -C -e 'print chr 0x'$hexUTF32BE

Geçerliliklerini test etmek için (bazı şekillerde), Gilles' UTF-8 normal ifadesini kullandım ...

 Perl -l -ne '/
  ^( [\000-\177]         # 1-byte pattern
   |[\300-\337][\200-\277]   # 2-byte pattern
   |[\340-\357][\200-\277]{2}  # 3-byte pattern
   |[\360-\367][\200-\277]{3}  # 4-byte pattern
   |[\370-\373][\200-\277]{4}  # 5-byte pattern
   |[\374-\375][\200-\277]{5}  # 6-byte pattern
  )*$ /x or print'

'Perl's print chr' çıktısı Gilles 'regex'in filtrelemesiyle eşleşir. Biri diğerinin geçerliliğini güçlendirir .. iconv kullanamıyorum çünkü sadece daha geniş olanın geçerli-Unicode Standard alt kümesini işliyor (orijinal) UTF-8 standart ...

İlgili rahibeler oldukça büyük, bu yüzden aralık üstü, aralık altı ve 11111, 13579, 33333, 53441 gibi artışlarla adım adım birkaç tarama test ettim ... Sonuçların hepsi eşleşti, şimdi Geriye kalan tek şey, normal olmayan bu aralık dışı UTF-8 stili değerlere (Unicode için geçersiz ve bu nedenle katı UTF-8'in kendisi için de geçersiz) karşı test etmektir.


İşte test modülleri:

[[ "$(locale charmap)" != "UTF-8" ]] && { echo "ERROR: locale must be UTF-8, but it is $(locale charmap)"; exit 1; }

# Testing the UTF-8 regex
#
# Tests to check that the observed byte-ranges (above) have
# been accurately observed and included in the test code and final regex. 
# =========================================================================
: 2 bytes; B2=0 # run-test=1  do-not-test=0
: 3 bytes; B3=0 # run-test=1  do-not-test=0
: 4 bytes; B4=0 # run-test=1  do-not-test=0 

:  regex; Rx=1 # run-test=1  do-not-test=0

      ((strict=16)); mode[$strict]=strict # iconv -f UTF-16BE then iconv -f UTF-32BE beyond 0xFFFF)
      ((  lax=32)); mode[$lax]=lax    # iconv -f UTF-32BE only)

     # modebits=$strict
         # UTF-8, in relation to UTF-16 has invalid values
         # modebits=$strict automatically shifts to modebits=$lax
         # when the tested integer exceeds 0xFFFF
     # modebits=$lax 
         # UTF-8, in relation to UTF-32, has no restrictione


      # Test 1 Sequentially tests a range of Big-Endian integers
      #   * Unicode Codepoints are a subset ofBig-Endian integers      
      #    ( based on 'iconv' -f UTF-32BE -f UTF-8 )  
      # Note: strict UTF-8 has a few quirks because of UTF-16
          #  Set modebits=16 to "strictly" test the low range

       Test=1; modebits=$strict
      # Test=2; modebits=$lax
      # Test=3
       mode3wlo=$(( 1*4)) # minimum chars * 4 ( '4' is for UTF-32BE )
       mode3whi=$((10*4)) # minimum chars * 4 ( '4' is for UTF-32BE )


######################################################################### 

# 1 byte UTF-8 values: Nothing to do; no complexities.

#########################################################################

# 2 Byte UTF-8 values: Verifying that I've got the right range values.
if ((B2==1)) ; then 
 echo "# Test 2 bytes for Valid UTF-8 values: ie. values which are in range"
 # =========================================================================
 time \
 for d1 in {194..223} ;do
   #   bin    oct hex dec
   # lo 11000010 302  C2 194
   # hi 11011111 337  DF 223
   B2b1=$(printf "%0.2X" $d1)
   #
   for d2 in {128..191} ;do
     #   bin    oct hex dec
     # lo 10000000 200  80 128
     # hi 10111111 277  BF 191
     B2b2=$(printf "%0.2X" $d2)
     #
     echo -n "${B2b1}${B2b2}" |
      xxd -p -u -r |
       iconv -f UTF-8 >/dev/null || { 
        echo "ERROR: Invalid UTF-8 found: ${B2b1}${B2b2}"; exit 20; }
     #
   done
 done
 echo

 # Now do a negated test.. This takes longer, because there are more values.
 echo "# Test 2 bytes for Invalid values: ie. values which are out of range"
 # =========================================================================
 # Note: 'iconv' will treat a leading \x00-\x7F as a valid leading single,
 #  so this negated test primes the first UTF-8 byte with values starting at \x80
 time \
 for d1 in {128..193} {224..255} ;do 
 #for d1 in {128..194} {224..255} ;do # force a valid UTF-8 (needs $B2b2) 
   B2b1=$(printf "%0.2X" $d1)
   #
   for d2 in {0..127} {192..255} ;do
   #for d2 in {0..128} {192..255} ;do # force a valid UTF-8 (needs $B2b1)
     B2b2=$(printf "%0.2X" $d2)
     #
     echo -n "${B2b1}${B2b2}" |
      xxd -p -u -r |
       iconv -f UTF-8 2>/dev/null && { 
        echo "ERROR: VALID UTF-8 found: ${B2b1}${B2b2}"; exit 21; }
     #
   done
 done
 echo
fi

#########################################################################

# 3 Byte UTF-8 values: Verifying that I've got the right range values.
if ((B3==1)) ; then 
 echo "# Test 3 bytes for Valid UTF-8 values: ie. values which are in range"
 # ========================================================================
 time \
 for d1 in {224..239} ;do
   #   bin    oct hex dec
   # lo 11100000 340  E0 224
   # hi 11101111 357  EF 239
   B3b1=$(printf "%0.2X" $d1)
   #
   if  [[ $B3b1 == "E0" ]] ; then
     B3b2range="$(echo {160..191})"
     #   bin    oct hex dec 
     # lo 10100000 240  A0 160 
     # hi 10111111 277  BF 191
   Elif [[ $B3b1 == "ED" ]] ; then
     B3b2range="$(echo {128..159})"
     #   bin    oct hex dec 
     # lo 10000000 200  80 128 
     # hi 10011111 237  9F 159
   else
     B3b2range="$(echo {128..191})"
     #   bin    oct hex dec
     # lo 10000000 200  80 128
     # hi 10111111 277  BF 191
   fi
   # 
   for d2 in $B3b2range ;do
     B3b2=$(printf "%0.2X" $d2)
     echo "${B3b1} ${B3b2} xx"
     #
     for d3 in {128..191} ;do
       #   bin    oct hex dec
       # lo 10000000 200  80 128
       # hi 10111111 277  BF 191
       B3b3=$(printf "%0.2X" $d3)
       #
       echo -n "${B3b1}${B3b2}${B3b3}" |
        xxd -p -u -r |
         iconv -f UTF-8 >/dev/null || { 
          echo "ERROR: Invalid UTF-8 found: ${B3b1}${B3b2}${B3b3}"; exit 30; }
       #
     done
   done
 done
 echo

 # Now do a negated test.. This takes longer, because there are more values.
 echo "# Test 3 bytes for Invalid values: ie. values which are out of range"
 # =========================================================================
 # Note: 'iconv' will treat a leading \x00-\x7F as a valid leading single,
 #  so this negated test primes the first UTF-8 byte with values starting at \x80
 #
 # real   26m28.462s \ 
 # user   27m12.526s | stepping by 2
 # sys   13m11.193s /
 #
 # real  239m00.836s \
 # user  225m11.108s | stepping by 1
 # sys   120m00.538s /
 #
 time \
 for d1 in {128..223..1} {240..255..1} ;do 
 #for d1 in {128..224..1} {239..255..1} ;do # force a valid UTF-8 (needs $B2b2,$B3b3) 
   B3b1=$(printf "%0.2X" $d1)
   #
   if  [[ $B3b1 == "E0" ]] ; then
     B3b2range="$(echo {0..159..1} {192..255..1})"
     #B3b2range="$(> {192..255..1})" # force a valid UTF-8 (needs $B3b1,$B3b3)
   Elif [[ $B3b1 == "ED" ]] ; then
     B3b2range="$(echo {0..127..1} {160..255..1})"
     #B3b2range="$(echo {0..128..1} {160..255..1})" # force a valid UTF-8 (needs $B3b1,$B3b3)
   else
     B3b2range="$(echo {0..127..1} {192..255..1})"
     #B3b2range="$(echo {0..128..1} {192..255..1})" # force a valid UTF-8 (needs $B3b1,$B3b3)
   fi
   for d2 in $B3b2range ;do
     B3b2=$(printf "%0.2X" $d2)
     echo "${B3b1} ${B3b2} xx"
     #
     for d3 in {0..127..1} {192..255..1} ;do
     #for d3 in {0..128..1} {192..255..1} ;do # force a valid UTF-8 (needs $B2b1)
       B3b3=$(printf "%0.2X" $d3)
       #
       echo -n "${B3b1}${B3b2}${B3b3}" |
        xxd -p -u -r |
         iconv -f UTF-8 2>/dev/null && { 
          echo "ERROR: VALID UTF-8 found: ${B3b1}${B3b2}${B3b3}"; exit 31; }
       #
     done
   done
 done
 echo

fi

#########################################################################

# Brute force testing in the Astral Plane will take a VERY LONG time..
# Perhaps selective testing is more appropriate, now that the previous tests 
#   have panned out okay... 
# 
# 4 Byte UTF-8 values:
if ((B4==1)) ; then 
 echo "# Test 4 bytes for Valid UTF-8 values: ie. values which are in range"
 # ==================================================================
 # real  58m18.531s \
 # user  56m44.317s | 
 # sys   27m29.867s /
 time \
 for d1 in {240..244} ;do
   #   bin    oct hex dec
   # lo 11110000 360  F0 240
   # hi 11110100 364  F4 244 -- F4 encodes some values greater than 0x10FFFF;
   #                  such a sequence is invalid.
   B4b1=$(printf "%0.2X" $d1)
   #
   if  [[ $B4b1 == "F0" ]] ; then
    B4b2range="$(echo {144..191})" ## f0 90 80 80 to f0 bf bf bf
    #   bin    oct hex dec     010000 -- 03FFFF 
    # lo 10010000 220  90 144 
    # hi 10111111 277  BF 191
    #              
   Elif [[ $B4b1 == "F4" ]] ; then
    B4b2range="$(echo {128..143})" ## f4 80 80 80 to f4 8f bf bf
    #   bin    oct hex dec     100000 -- 10FFFF 
    # lo 10000000 200  80 128 
    # hi 10001111 217  8F 143 -- F4 encodes some values greater than 0x10FFFF;
    #                  such a sequence is invalid.
   else
    B4b2range="$(echo {128..191})" ## fx 80 80 80 to f3 bf bf bf
    #   bin    oct hex dec     0C0000 -- 0FFFFF
    # lo 10000000 200  80 128     0A0000
    # hi 10111111 277  BF 191
   fi
   #
   for d2 in $B4b2range ;do
     B4b2=$(printf "%0.2X" $d2)
     #
     for d3 in {128..191} ;do
       #   bin    oct hex dec
       # lo 10000000 200  80 128
       # hi 10111111 277  BF 191
       B4b3=$(printf "%0.2X" $d3)
       echo "${B4b1} ${B4b2} ${B4b3} xx"
       #
       for d4 in {128..191} ;do
         #   bin    oct hex dec
         # lo 10000000 200  80 128
         # hi 10111111 277  BF 191
         B4b4=$(printf "%0.2X" $d4)
         #
         echo -n "${B4b1}${B4b2}${B4b3}${B4b4}" |
          xxd -p -u -r |
           iconv -f UTF-8 >/dev/null || { 
            echo "ERROR: Invalid UTF-8 found: ${B4b1}${B4b2}${B4b3}${B4b4}"; exit 40; }
         #
       done
     done
   done
 done
 echo "# Test 4 bytes for Valid UTF-8 values: END"
 echo
fi

########################################################################
# There is no test (yet) for negated range values in the astral plane. # 
#              (all negated range values must be invalid) #
# I won't bother; This was mainly for me to ge the general feel of  #   
#  the tests, and the final test below should flush anything out..  #
# Traversing the intire UTF-8 range takes quite a while...       #
#  so no need to do it twice (albeit in a slightly different manner) #
########################################################################

################################
### The construction of:  ####
### The Regular Expression ####
###   (de-construction?) ####
################################

#   BYTE 1        BYTE 2    BYTE 3   BYTE 4 
# 1: [\x00-\x7F]
#  ===========
#  ([\x00-\x7F])
#
# 2: [\xC2-\xDF]      [\x80-\xBF]
#  =================================
#  ([\xC2-\xDF][\x80-\xBF])
# 
# 3: [\xE0]        [\xA0-\xBF] [\x80-\xBF]  
#  [\xED]        [\x80-\x9F] [\x80-\xBF]
#  [\xE1-\xEC\xEE-\xEF] [\x80-\xBF] [\x80-\xBF]
#  ==============================================
#  ((([\xE0][\xA0-\xBF])|([\xED][\x80-\x9F])|([\xE1-\xEC\xEE-\xEF][\x80-\xBF]))([\x80-\xBF]))
#
# 4 [\xF0]        [\x90-\xBF] [\x80-\xBF] [\x80-\xBF]  
#  [\xF1-\xF3]      [\x80-\xBF] [\x80-\xBF] [\x80-\xBF]
#  [\xF4]        [\x80-\x8F] [\x80-\xBF] [\x80-\xBF]
#  ===========================================================
#  ((([\xF0][\x90-\xBF])|([\xF1-\xF3][\x80-\xBF])|([\xF4][\x80-\x8F]))([\x80-\xBF]{2}))
#
# The final regex
# ===============
# 1-4: (([\x00-\x7F])|([\xC2-\xDF][\x80-\xBF])|((([\xE0][\xA0-\xBF])|([\xED][\x80-\x9F])|([\xE1-\xEC\xEE-\xEF][\x80-\xBF]))([\x80-\xBF]))|((([\xF0][\x90-\xBF])|([\xF1-\xF3][\x80-\xBF])|([\xF4][\x80-\x8F]))([\x80-\xBF]{2})))
# 4-1: (((([\xF0][\x90-\xBF])|([\xF1-\xF3][\x80-\xBF])|([\xF4][\x80-\x8F]))([\x80-\xBF]{2}))|((([\xE0][\xA0-\xBF])|([\xED][\x80-\x9F])|([\xE1-\xEC\xEE-\xEF][\x80-\xBF]))([\x80-\xBF]))|([\xC2-\xDF][\x80-\xBF])|([\x00-\x7F]))


#######################################################################
# The final Test; for a single character (multi chars to follow)   # 
#  Compare the return code of 'iconv' against the 'regex'      #
#  for the full range of 0x000000 to 0x10FFFF            #
#                                   #   
# Note; this script has 3 modes:                   #
#    Run this test TWICE, set each mode Manually!         #   
#                                   #   
#   1. Sequentially test every value from 0x000000 to 0x10FFFF   #   
#   2. Throw a spanner into the works! Force random byte patterns  #   
#   2. Throw a spanner into the works! Force random longer strings #   
#    ==============================                #   
#                                   #   
# Note: The purpose of this routine is to determine if there is any #
#    difference how 'iconv' and 'regex' handle the same data   # 
#                                   #   
#######################################################################
if ((Rx==1)) ; then
 # real  191m34.826s
 # user  158m24.114s
 # sys   83m10.676s
 time { 
 invalCt=0
 validCt=0
  failCt=0
 decBeg=$((0x00110000)) # incement by decimal integer
 decMax=$((0x7FFFFFFF)) # incement by decimal integer
 # 
 for ((CPDec=decBeg;CPDec<=decMax;CPDec+=13247)) ;do
   ((D==1)) && echo "=========================================================="
   #
   # Convert decimal integer '$CPDec' to Hex-digits; 6-long (dec2hex)
   hexUTF32BE=$(printf '%0.8X\n' $CPDec) # hexUTF32BE

   # progress count 
   if (((CPDec%$((0x1000)))==0)) ;then
     ((Test>2)) && echo
     echo "$hexUTF32BE Test=$Test mode=${mode[$modebits]}      "
   fi
   if  ((Test==1 || Test==2 ))
   then # Test 1. Sequentially test every value from 0x000000 to 0x10FFFF
     #
     if  ((Test==2)) ; then
       bits=32
       UTF8="$( Perl -C -e 'print chr 0x'$hexUTF32BE |
        Perl -l -ne '/^( [\000-\177]
                | [\300-\337][\200-\277]
                | [\340-\357][\200-\277]{2}
                | [\360-\367][\200-\277]{3}
                | [\370-\373][\200-\277]{4}
                | [\374-\375][\200-\277]{5}
                )*$/x and print' |xxd -p )"
       UTF8="${UTF8%0a}"
       [[ -n "$UTF8" ]] \
          && rcIco32=0 || rcIco32=1
            rcIco16=

     Elif ((modebits==strict && CPDec<=$((0xFFFF)))) ;then
       bits=16
       UTF8="$( echo -n "${hexUTF32BE:4}" |
        xxd -p -u -r |
         iconv -f UTF-16BE -t UTF-8 2>/dev/null)" \
          && rcIco16=0 || rcIco16=1 
            rcIco32=
     else
       bits=32
       UTF8="$( echo -n "$hexUTF32BE" |
        xxd -p -u -r |
         iconv -f UTF-32BE -t UTF-8 2>/dev/null)" \
          && rcIco32=0 || rcIco32=1
            rcIco16=
     fi
     # echo "1 mode=${mode[$modebits]}-$bits rcIconv: (${rcIco16},${rcIco32}) $hexUTF32BE "
     #
     #
     #
     if ((${rcIco16}${rcIco32}!=0)) ;then
       # 'iconv -f UTF-16BE' failed produce a reliable UTF-8
       if ((bits==16)) ;then
         ((D==1)) &&      echo "bits-$bits rcIconv: error  $hexUTF32BE .. 'strict' failed, now trying 'lax'"
         # iconv failed to create a 'srict' UTF-8 so  
         #   try UTF-32BE to get a  'lax' UTF-8 pattern  
         UTF8="$( echo -n "$hexUTF32BE" |
          xxd -p -u -r |
           iconv -f UTF-32BE -t UTF-8 2>/dev/null)" \
            && rcIco32=0 || rcIco32=1
         #echo "2 mode=${mode[$modebits]}-$bits rcIconv: (${rcIco16},${rcIco32}) $hexUTF32BE "
         if ((rcIco32!=0)) ;then
           ((D==1)) &&        echo -n "bits-$bits rcIconv: Cannot gen UTF-8 for: $hexUTF32BE"
           rcIco32=1
         fi
       fi
     fi
     # echo "3 mode=${mode[$modebits]}-$bits rcIconv: (${rcIco16},${rcIco32}) $hexUTF32BE "
     #
     #
     #
     if ((rcIco16==0 || rcIco32==0)) ;then
       # 'strict(16)' OR 'lax(32)'... 'iconv' managed to generate a UTF-8 pattern 
         ((D==1)) &&    echo -n "bits-$bits rcIconv: pattern* $hexUTF32BE"
         ((D==1)) &&    if [[ $bits == "16" && $rcIco32 == "0" ]] ;then 
         echo " .. 'lax' UTF-8 produced a pattern"
       else
         echo
       fi
        # regex test
       if ((modebits==strict)) ;then
         #rxOut="$(echo -n "$UTF8" |Perl -l -ne '/^(([\x00-\x7F])|([\xC2-\xDF][\x80-\xBF])|((([\xE0][\xA0-\xBF])|([\xED][\x80-\x9F])|([\xE1-\xEC\xEE-\xEF][\x80-\xBF]))([\x80-\xBF]))|((([\xF0][\x90-\xBF])|([\xF1-\xF3][\x80-\xBF])|([\xF4][\x80-\x8F]))([\x80-\xBF]{2})))*$/ or print' )"
                   rxOut="$(echo -n "$UTF8" |
         Perl -l -ne '/^( ([\x00-\x7F])       # 1-byte pattern
                 |([\xC2-\xDF][\x80-\xBF]) # 2-byte pattern
                 |((([\xE0][\xA0-\xBF])|([\xED][\x80-\x9F])|([\xE1-\xEC\xEE-\xEF][\x80-\xBF]))([\x80-\xBF])) # 3-byte pattern
                 |((([\xF0][\x90-\xBF])|([\xF1-\xF3][\x80-\xBF])|([\xF4][\x80-\x8F]))([\x80-\xBF]{2}))    # 4-byte pattern
                 )*$ /x or print' )"
        else
         if ((Test==2)) ;then
           rx="$(echo -n "$UTF8" |Perl -l -ne '/^([\000-\177]|[\300-\337][\200-\277]|[\340-\357][\200-\277]{2}|[\360-\367][\200-\277]{3}|[\370-\373][\200-\277]{4}|[\374-\375][\200-\277]{5})*$/ and print')"
           [[ "$UTF8" != "$rx" ]] && rxOut="$UTF8" || rxOut=
           rx="$(echo -n "$rx" |sed -e "s/\(..\)/\1 /g")" 
         else 
           rxOut="$(echo -n "$UTF8" |Perl -l -ne '/^([\000-\177]|[\300-\337][\200-\277]|[\340-\357][\200-\277]{2}|[\360-\367][\200-\277]{3}|[\370-\373][\200-\277]{4}|[\374-\375][\200-\277]{5})*$/ or print' )"
         fi
       fi
       if [[ "$rxOut" == "" ]] ;then
        ((D==1)) &&      echo "    rcRegex: ok"
         rcRegex=0
       else
         ((D==1)) &&      echo -n "bits-$bits rcRegex: error  $hexUTF32BE .. 'strict' failed,"
         ((D==1)) &&      if [[ "12" == *$Test* ]] ;then 
                      echo # " (codepoint) Test $Test" 
                    else
                      echo
                    fi
         rcRegex=1
       fi
     fi
     #
   Elif [[ $Test == 2 ]]
   then # Test 2. Throw a randomizing spanner into the works! 
     #     Then test the arbitary bytes ASIS
     #
     hexLineRand="$(echo -n "$hexUTF32BE" |
      sed -re "s/(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)(.)/\1\n\2\n\3\n\4\n\5\n\6\n\7\n\8/" |
       sort -R |
        tr -d '\n')"
     # 
   Elif [[ $Test == 3 ]]
   then # Test 3. Test single UTF-16BE bytes in the range 0x00000000 to 0x7FFFFFFF
     #
     echo "Test 3 is not properly implemented yet.. Exiting"
     exit 99 
   else
     echo "ERROR: Invalid mode"
     exit
   fi
   #
   #
   if ((Test==1 || Test=2)) ;then
     if ((modebits==strict && CPDec<=$((0xFFFF)))) ;then
       ((rcIconv=rcIco16))
     else
       ((rcIconv=rcIco32))
     fi
     if ((rcRegex!=rcIconv)) ;then
       [[ $Test != 1 ]] && echo
       if ((rcRegex==1)) ;then
         echo "ERROR: 'regex' ok, but NOT 'iconv': ${hexUTF32BE} "
       else
         echo "ERROR: 'iconv' ok, but NOT 'regex': ${hexUTF32BE} "
       fi
       ((failCt++));
     Elif ((rcRegex!=0)) ;then
      # ((invalCt++)); echo -ne "$hexUTF32BE exit-codes $${rcIco16}${rcIco32}=,$rcRegex\t: $(printf "%0.8X\n" $invalCt)\t$hexLine$(printf "%$(((mode3whi*2)-${#hexLine}))s")\r"
       ((invalCt++)) 
     else
       ((validCt++)) 
     fi
     if  ((Test==1)) ;then
       echo -ne "$hexUTF32BE "  "mode=${mode[$modebits]} test-return=($rcIconv,$rcRegex)  valid,invalid,fail=($(printf "%X" $validCt),$(printf "%X" $invalCt),$(printf "%X" $failCt))     \r"
     else 
       echo -ne "$hexUTF32BE $rx mode=${mode[$modebits]} test-return=($rcIconv,$rcRegex) val,inval,fail=($(printf "%X" $validCt),$(printf "%X" $invalCt),$(printf "%X" $failCt))\r"
     fi
   fi
 done
 } # End time
fi
exit
21
Peter.O

uconv (icu-devtools paketi Debian) UTF-8 verilerini incelemek için yararlı:

$ print '\\xE9 \xe9 \u20ac \ud800\udc00 \U110000' |
  uconv --callback escape-c -t us
\xE9 \xE9 \u20ac \xED\xA0\x80\xED\xB0\x80 \xF4\x90\x80\x80

(\xs geçersiz karakterleri tespit etmeye yardımcı oluyor (gönüllü olarak _ ile sunulan yanlış pozitif hariç \xE9 yukarıda)).

(bol miktarda diğer güzel kullanımları).

7

Python, sürüm 2.0'dan beri yerleşik unicode işlevi kullanmıştır.

#!/usr/bin/env python2
import sys
for line in sys.stdin:
  try:
    unicode(line, 'utf-8')
  except UnicodeDecodeError:
    sys.stdout.write(line)

Python 3 içinde unicode katlandı str . bayt benzeri) geçirilmesi gerekiyor nesne , burada temel --- buffer nesneleri standart tanımlayıcılar için.

#!/usr/bin/env python3
import sys
for line in sys.stdin.buffer:
  try:
    str(line, 'utf-8')
  except UnicodeDecodeError:
    sys.stdout.buffer.write(line)

Benzer bir sorunla karşılaştım ("Bağlam" bölümünde ayrıntı) ve aşağıdaki ftfy_line_by_line.py çözümü ile geldi:

#!/usr/bin/env python3
import ftfy, sys
with open(sys.argv[1], mode='rt', encoding='utf8', errors='replace') as f:
 for line in f:
  sys.stdout.buffer.write(ftfy.fix_text(line).encode('utf8', 'replace'))
  #print(ftfy.fix_text(line).rstrip().decode(encoding="utf-8", errors="replace"))

Enkod + kullanarak + ftfy ve otomatik düzeltme Mojibake ve diğer düzeltmeler.

Bağlam

Aşağıdaki gen_basic_files_metadata.csv.sh komut dosyasını kullanarak temel dosya sistemi meta verilerinin 10GiB CSV'sini topladım:

find "${path}" -type f -exec stat --format="%i,%Y,%s,${hostname},%m,%n" "{}" \;

Sorunum dosya sistemlerinde dosya adlarının tutarsız kodlamasıyla , python uygulamalar ( csvsql ile daha ayrıntılı işlem yaparken) daha fazla işlem yaparken UnicodeDecodeError öğesine neden olur.

Bu yüzden ftfy betiğinin üzerine uyguladım ve aldı

Lütfen dikkat ftfy oldukça yavaştır,> 10GiB'nin işlediği:

real  147m35.182s
user  146m14.329s
sys   2m8.713s

karşılaştırma için sha256sum ise:

real  6m28.897s
user  1m9.273s
sys   0m6.210s

intel (R) Core (TM) i7-3520M CPU'da 2.90GHz + 16GiB RAM (ve harici sürücüdeki veriler)

1