it-swarm-tr.com

Güncelleştirmeleri komut satırıyla nasıl yükleyebilirim?

Web sunucuma SSH ile giriş yaptığımda şu bilgileri görüyorum:

88 packages can be updated.
80 updates are security updates

apt-get update sonra apt-get upgrade denedim, ancak her giriş yaptığımda hala güncellemeler hakkındaki mesajı görüyorum. Onları nasıl kurarım?

685
Marlin

Bunu kullan:

Sudo apt update    # Fetches the list of available updates
Sudo apt upgrade    # Installs some updates; does not remove packages
Sudo apt full-upgrade # Installs updates; may also remove some packages, it needed
Sudo apt autoremove  # Removes any old packages that are no longer needed

Her apt seçeneğiyle ilgili dokümanlar apt için manpages içinde bulunabilir. Bunlara ayrıca terminalinizde man apt çalıştırılarak da erişilebilir.

Hem upgrade hem de full-upgrade 'in birlikte kullanılması genellikle gerekli değildir, ancak bazı durumlarda yardımcı olabilir: bakınız Debian 9'dan Yükseltmeler hakkında Debian belgeleri .

857
SirCharlo

Tüm komutları bir kez Sudo yazarak çalıştırın:

Sudo -- sh -c 'apt-get update; apt-get upgrade -y; apt-get dist-upgrade -y; apt-get autoremove -y; apt-get autoclean -y'

veya

Sudo -s -- <<EOF
apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get dist-upgrade -y
apt-get autoremove -y
apt-get autoclean -y
EOF

veya bir for döngü içinde daha kısa (Teşekkürler @ tatlı)

Sudo bash -c 'for i in update {,dist-}upgrade auto{remove,clean}; do apt-get $i -y; done'
123
Benny

Bu normal bir davranıştır.

Giriş sırasında gördüğünüz mesaj, her takvim günü yalnızca güncellendiği (veya sunucu önyüklemesi/başlangıcında) olan 'Günün Mesajı' sunucu durumuna eklendi . Kullanarak içeriğe bir göz atın

cat /etc/motd

Çalıştıktan sonra da aynı güncellemeleri görmeye devam edin

Sudo apt-get update && Sudo apt-get upgrade

beklenebilir. Daha sonra bu komutu yeniden çalıştırırsanız yalnızca daha fazla (daha yeni) güncellemeler yayınlandıysa daha fazla güncelleme yapmanız istenir.

92
david6

Sunucunuz oturum açtıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırın.

Sudo apt-get upgrade

Hile yapmalı. Belki de sunucunuzu yeniden başlatmanız gerekir.

12
NorTicUs

Benim durumumda yanlış veya erişilebilir bir durum yoktu URL in /etc/apt/sources.list. Sonra bu URL’yi kaldırarak tüm paketleri başarıyla güncelleyebildim.

Komutlar:

Sudo vi /etc/apt/sources.list
Sudo apt-get update && Sudo apt-get upgrade
9
burtsevyg

Benim (gerçekten geç, necromancer rozetlerini severim :-)) çözümüm:

 1. Yükleme wajig (bir kez):

  Sudo apt-get install wajig 
  
 2. Sisteminizi tamamen güncellemek/yükseltmek istediğinizde

  wajig dailyupgrade
  

  (gerekirse parola isteyecektir ve tüm güncelleme, yükseltme, yükseltme, otomatik yükseltme adımlarını sizin için yapacaktır).

7
Rmano

Bunu da yapmanız gerekebilir -

Sudo touch /etc/motd.tail

Kimden - buntu, yükseltmediğimde yükseltmem gereken paketlerim olduğunu söylüyor

14.04'te benim için çalıştı.

4
John Behan

bu komut, gereksiz paketlerin kaldırılması ve yalnızca işletim sistemi bir tane isterse yeniden başlatmanın yapılması dahil olmak üzere güncellemeleri otomatikleştirmek için kullanışlıdır

remote_user=usernamehere
remote_Host=example.com

ssh -A -n -o StrictHostKeyChecking=no ${remote_user}@${remote_Host} && \
Sudo apt-get update && \
Sudo apt-get -f install -y && \
Sudo apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confnew" -yy dist-upgrade -y && \
Sudo apt-get autoremove -y && \
[ -f /var/run/reboot-required ] && \
echo "Sudo reboot now" && \
Sudo reboot now 

yerel kutunuzda koşmak için sadece ssh yapan ilk satırdan çıkın.

burada ~/.bashrc 'de sakladığım takma ad var

alias doit='echo; kill $( ps -eafww|grep update-manager|grep -v grep | grep update-manager | tr -s " " |cut -d" " -f2 ) > /dev/null 2>&1; echo "Sudo apt-get update && Sudo apt-get dist-upgrade && [ -f /var/run/reboot-required ] && echo && echo reboot required && echo";echo;Sudo apt-get update && Sudo apt-get dist-upgrade && [ -f /var/run/reboot-required ] && echo && echo reboot required && echo '

daha sonra terminalde sadece doit

1
Scott Stensland

apt-get update tamamlandıktan sonra apt-get upgrade komutunu tekrar çalıştırırsanız, ssh girişindeki bu iletiler kaybolmalıdır.

0
Francisco Luz