it-swarm-tr.com

Komut çıktısını Shell değişkeninde saklama

Bir değişkene sonuç atamak istediğiniz cut kullanarak bir işlemim var

var4=echo ztemp.xml |cut -f1 -d '.'

Hatayı alıyorum:

ztemp.xml bir komut değil

Değeri var4 asla atanmaz; Ben çıktısını atamaya çalışıyorum:

echo ztemp.xml | cut -f1 -d '.'

Bunu nasıl yapabilirim?

27
Vass

Ödevinizi okumak için değiştirmek isteyeceksiniz:

var4="$(echo ztemp.xml | cut -f1 -d '.')"

$(…) yapısı komut susbtitution olarak bilinir.

39
Tok

Kullandığınız Kabuğa bağlı olarak, Parametre Genişletme'yi kullanabilirsiniz. Örneğin bash içinde:

  ${parameter%Word}
  ${parameter%%Word}
     Remove matching suffix pattern. The Word is expanded to produce
     a pattern just as in pathname expansion. If the pattern matches
     a trailing portion of the expanded value of parameter, then the
     result of the expansion is the expanded value of parameter with
     the shortest matching pattern (the ``%'' case) or the longest
     matching pattern (the ``%%'' case) deleted. If parameter is @
     or *, the pattern removal operation is applied to each posi‐
     tional parameter in turn, and the expansion is the resultant
     list. If parameter is an array variable subscripted with @ or
     *, the pattern removal operation is applied to each member of
     the array in turn, and the expansion is the resultant list.

Sizin durumunuzda bu böyle bir şey yapmak anlamına gelir:

var4=ztemp.xml
var4=${var4%.*}

#, dizenin önek kısmında benzer şekilde davranır.

Ksh, Zsh ve Bash, başka, belki daha net bir sözdizimi sunar:

var4=$(echo ztemp.xml | cut -f1 -d '.')

Bazı fontlarda backticks ("Grave accent") okunamıyor. $(blahblah) sözdizimi en azından çok daha açıktır.

Değerleri bazı kabuklarda read komutuna ekleyebileceğinizi unutmayın:

ls -1 \*.\* | cut -f1 -d'.' | while read VAR4; do echo $VAR4; done
8
Bruce Ediger

Bu, oluşturduğunuz her karmaşık kodu doğru şekilde vurgulayamayan bazı metin editörleriyle kullanımı iyi olan bir değişken atamanın başka bir yoludur.

read -r -d '' str < <(cat somefile.txt)
echo "${#str}"
echo "$str"
3
Aquarius Power