it-swarm-tr.com

Apt-get kullanarak paketleri kurmadan önce sürüm nasıl kontrol edilir

Debian PC’de geçen ay piyasaya sürülen hylafax + sürüm 5.5.4’ü yüklemeyi düşünüyorum.

dpkg -l | grep "hylafax" dosyasını kontrol ettim ve geçerli sürüm 5.5.3 olduğunu öğrendim. Sonra apt-cache search hylafax dosyasını kontrol ettim ve paketlerin uygun olduğunu gördüm, ancak sürüm numarasını göremiyorum.

apt-get adresindeki paketlerin sürümünü nasıl bulabilirim?

132
Yasiru G

Tamam buldum.

apt-cache policy <package name> sürüm ayrıntılarını gösterecektir.

Ayrıca, hangi sürümün yüklü olduğunu ve hangi sürümlerin yüklenebileceğini gösterir.

Örneğin, apt-cache policy hylafax+

228
Yasiru G

apt-cache policy <package-name>

$ apt-cache policy redis-server
redis-server:
 Installed: (none)
 Candidate: 2:2.8.4-2
 Version table:
   2:2.8.4-2 0
    500 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe AMD64 Packages

apt-get install -s <package-name>

$ apt-get install -s redis-server
NOTE: This is only a simulation!
   apt-get needs root privileges for real execution.
   Keep also in mind that locking is deactivated,
   so don't depend on the relevance to the real current situation!
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 libjemalloc1 redis-tools
The following NEW packages will be installed:
 libjemalloc1 redis-server redis-tools
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Inst libjemalloc1 (3.5.1-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Inst redis-tools (2:2.8.4-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Inst redis-server (2:2.8.4-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Conf libjemalloc1 (3.5.1-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Conf redis-tools (2:2.8.4-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Conf redis-server (2:2.8.4-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])

apt-cache show <package-name>

$ apt-cache show redis-server
Package: redis-server
Priority: optional
Section: universe/misc
Installed-Size: 744
Maintainer: Ubuntu Developers <[email protected]>
Original-Maintainer: Chris Lamb <[email protected]>
Architecture: AMD64
Source: redis
Version: 2:2.8.4-2
Depends: libc6 (>= 2.14), libjemalloc1 (>= 2.1.1), redis-tools (= 2:2.8.4-2), adduser
Filename: pool/universe/r/redis/redis-server_2.8.4-2_AMD64.deb
Size: 267446
MD5sum: 066f3ce93331b876b691df69d11b7e36
SHA1: f7ffbf228cc10aa6ff23ecc16f8c744928d7782e
SHA256: 2d273574f134dc0d8d10d41b5eab54114dfcf8b716bad4e6d04ad8452fe1627d
Description-en: Persistent key-value database with network interface
 Redis is a key-value database in a similar vein to memcache but the dataset
 is non-volatile. Redis additionally provides native support for atomically
 manipulating and querying data structures such as lists and sets.
 .
 The dataset is stored entirely in memory and periodically flushed to disk.
Description-md5: 9160ed1405585ab844f8750a9305d33f
Homepage: http://redis.io/
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubunt

dpkg -l <package-name>

$ dpkg -l nginx
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                   Version          Architecture       Description
+++-========================================-=========================-=========================-=====================================================================================
ii nginx                  1.6.2-1~trusty      AMD64           high performance web server
27
Anthony Zhan
apt policy <package>

kısaca

8
P. Vincent

Aşağıdakiler yeterince iyi çalışabilir:

aptitude versions ^hylafax+

yetenek (8)

6
Onlyjob

Ayrıca, apt-show-version package (ayrı olarak kurulur), neyin kurulu olduğu hakkında dpkg bilgilerini ayrıştırır ve paketlerin güncel olup olmadığını bildirir.

Örnek..

$ Sudo apt-show-versions --regex chrome
google-chrome-stable/stable upgradeable from 32.0.1700.102-1 to 35.0.1916.114-1
xserver-xorg-video-openchrome/quantal-security uptodate 1:0.3.1-0ubuntu1.12.10.1
$
3
HeyWatchThis

debian'da:

apt list --upgradable

listede paket, yükseltilecek sürüm ve paketin gerçek sürümü bulunur.

sonuç: 

base-files/stable 8+deb8u8 AMD64 [upgradable from: 8+deb8u7]
bind9-Host/stable 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11 AMD64 [upgradable from: 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9]
ca-certificates/stable 20141019+deb8u3 all [upgradable from: 20141019+deb8u2]
certbot/jessie-backports 0.10.2-1~bpo8+1 all [upgradable from: 0.8.1-2~bpo8+1]
dnsutils/stable 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11 AMD64 [upgradable from: 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9]
2
Trantkat Troy

Linux Nane, Debian 9, Ubuntu 16.04 ve daha üstü:

Kısa bilgi :

apt policy <package_name>

Ayrıntılı bilgi (Tanımı ve Bağımlı):

apt show <package_name>
1
mature

Ayrıca, man sayfasına göre:

apt-cache showpkg <package_name>

ayrıca:

... komut satırında listelenen paketlerle ilgili bilgileri görüntüler. Kalan argümanlar paket isimler. Her paketin mevcut sürümleri ve ters bağımlılıkları listelenmiştir, ayrıca ileri Her sürüm için bağımlılıklar. İleri (normal) bağımlılıklar, paketin Üzerinde olduğu paketlerdir. soru bağlıdır; ters bağımlılıklar söz konusu pakete bağlı olan paketlerdir. Böylece, bir paket için ileri bağımlılıklar sağlanmalıdır, ancak ters bağımlılıklar gerekmez.

Ör:

apt-cache policy conky

conky:
 Installed: (none)
 Candidate: 1.10.3-1
 Version table:
   1.10.3-1 500
    500 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu yakkety/universe AMD64 Packages
    500 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu yakkety/universe i386 Packages
1
kjones

Başka bir yerde yayınlandığı gibi, bu da işe yarıyor:

apt-cache madison <package_name>

0
woohoo

Ayrıca sadece basitçe apt-get update ve sonra kılavuza göre aşağıdakileri yapabilirsiniz:

apt-get -V upgrade

-V Ayrıntılı sürüm numaralarını göster

Size şu anki paketi gösteren ve birincisine benzeyen bir formatta yükseltilecek olan:

_~# Sudo apt-get -V upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  curl (7.38.0-4+deb8u14 => 7.38.0-4+deb8u15)
  php5 (5.6.40+dfsg-0+deb8u2 => 5.6.40+dfsg-0+deb8u3)
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 12.0 MB of archives.
After this operation, 567 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
_
0
Frankie