it-swarm-tr.com

Kategoriye göre JModelList Grubu

Aşağıdaki tablo ile bir bileşen var:

+------------------+------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field      | Type       | Null | Key | Default       | Extra     |
+------------------+------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id        | int(11) unsigned | NO  | PRI | NULL        | auto_increment |
| asset_id     | int(10) unsigned | NO  |   | 0          |        |
| title      | varchar(255)   | NO  |   | NULL        |        |
| file       | varchar(255)   | NO  |   | NULL        |        |
| category     | int(11)     | NO  |   | NULL        |        |
| ordering     | int(11)     | NO  |   | NULL        |        |
| state      | tinyint(1)    | NO  |   | NULL        |        |
| checked_out   | int(11)     | NO  |   | NULL        |        |
| checked_out_time | datetime     | NO  |   | 0000-00-00 00:00:00 |        |
| created_by    | int(11)     | NO  |   | NULL        |        |
+------------------+------------------+------+-----+---------------------+----------------+

JCategoriler kullanıyorum. İşte benim mevcut model Dosya:

<?php

/**
 * @version   1.0.0
 * @package   com_media_centre
 * @copyright  Copyright (C) 2014. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 * @author   Dawid van der Hoven <[email protected]> - http://www.jamfactory.co.za
 */
defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.modellist');

/**
 * Methods supporting a list of Media_centre records.
 */
class MediaModelFiles extends JModelList {

  /**
   * Constructor.
   *
   * @param  array  An optional associative array of configuration settings.
   * @see    JController
   * @since  1.6
   */
  public function __construct($config = array()) {
    parent::__construct($config);
  }

  /**
   * Method to auto-populate the model state.
   *
   * Note. Calling getState in this method will result in recursion.
   *
   * @since  1.6
   */
  protected function populateState($ordering = null, $direction = null) {

    // Initialise variables.
    $app = JFactory::getApplication();

    // List state information
    $limit = $app->getUserStateFromRequest('global.list.limit', 'limit', $app->getCfg('list_limit'));
    $this->setState('list.limit', $limit);

    $limitstart = JFactory::getApplication()->input->getInt('limitstart', 0);
    $this->setState('list.start', $limitstart);


    if(empty($ordering)) {
      $ordering = 'a.ordering';
    }

    // List state information.
    parent::populateState($ordering, $direction);
  }

  /**
   * Build an SQL query to load the list data.
   *
   * @return JDatabaseQuery
   * @since  1.6
   */
  protected function getListQuery() {
    // Create a new query object.
    $db = $this->getDbo();
    $query = $db->getQuery(true);

    // Select the required fields from the table.
    $query->select(
        $this->getState(
            'list.select', 'a.*'
        )
    );

    $query->from('`#__media_files` AS a');


  // Join over the users for the checked out user.
  $query->select('uc.name AS editor');
  $query->join('LEFT', '#__users AS uc ON uc.id=a.checked_out');

    // Join over the category 'category'
    $query->select('category.title AS category_title');
    $query->join('LEFT', '#__categories AS category ON category.id = a.category');
    // Join over the created by field 'created_by'
    $query->select('created_by.name AS created_by');
    $query->join('LEFT', '#__users AS created_by ON created_by.id = a.created_by');


    // Filter by search in title
    $search = $this->getState('filter.search');
    if (!empty($search)) {
      if (stripos($search, 'id:') === 0) {
        $query->where('a.id = ' . (int) substr($search, 3));
      } else {
        $search = $db->Quote('%' . $db->escape($search, true) . '%');
        $query->where('( a.title LIKE '.$search.' )');
      }
    }    //Filtering category
    $filter_category = $this->state->get("filter.category");
    if ($filter_category) {
      $query->where("a.category = '".$filter_category."'");
    }

    return $query;
  }

  public function getItems() {
    return parent::getItems();
  }

}

Tamam Şimdi asıl soru:

Verileri aşağıdaki gibi bir biçimde nasıl döndürebilirim:

Category 1 (and the alternative layout param)
 - Item in Category 1
 - Item in Category 1
 - Item in Category 1

Category 2 (and the alternative layout param)
 - Item in Category 2
 - Item in Category 2
 - Item in Category 2

Ben onun kapsamı içinde özür dilemek ya da bir soru ağır ise, sadece bir yorum bırakın ve kötü kaldırmak ise, aksi takdirde başka herhangi bir bilgi gerekiyorsa lütfen bana bildirin.

2

Bu SQL kullanarak mümkün olup olmadığını bilmiyorum, ama PHP kullanarak böyle bir sonuç alabilirsiniz:

$byCategory = array();

foreach ($items as $item)
{
  if (empty($byCategory[$item->category_title]))
  {
      $byCategory[$item->category_title] = array();
  }
  $byCategory[$item->category_title][] = $item;
}

$byCategory dizisinin verileri, tanımladığınız şekilde sıralanır:

Array
(
  [Category 1] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          Item in Category 1
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          Item in Category 1
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          Item in Category 1
        )
    )

  [Category 2] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          Item in Category 2
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          Item in Category 2
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          Item in Category 2
        )
    )
)
2
Dmitry Rekun

PDO kullanıyorsanız, anahtar çiftleri yöntemlerini kullanarak getirebilirsiniz, PDO + Joomla ile son derece deneyimli değilim, ancak saf PDO'da böyle bir şey yapabilirsiniz:

$q = $db->query("SELECT `category_title` AS name, `value` AS value FROM `wherever`;");
$r = $q->fetchAll(PDO::FETCH_KEY_PAIR);

Daha sonra bunları key => değeri olarak gruplandıracak, "$ sth-> fetchAll (PDO :: FETCH_ASSOC | PDO :: FETCH_GROUP, 2)" gibi bir şey de yazabilirsiniz.

http://php.net/manual/tr/pdo.constants.php "FETCH_" için arama yapın ve bir dizi getirme yöntemi görebilirsiniz.

Sorunuza tamamen cevap vermeyebilir, ancak umarım sorununuzu nasıl çözeceğiniz hakkında bazı fikirler uyandırır.

1
Purple Penguin