it-swarm-tr.com

Debian derlemesinin temel paketinin Fedora eşdeğeri nedir?

Debian derlemesinin temel paketinin Fedora eşdeğeri nedir?

128
Steve Burdine

En yakın eşdeğer muhtemelen aşağıdaki paketleri yüklemek olacaktır:

su -    
yum install make automake gcc gcc-c++ kernel-devel

Bununla birlikte, tam eşdeğerliği umursamıyorsanız ve çok fazla paket çekerek sorun yaşamıyorsanız, aşağıdaki geliştirme komutuyla tüm geliştirme araçlarını ve kitaplıklarını yükleyebilirsiniz.

su -
yum groupinstall "Development Tools" "Development Libraries"
129
user1295

Fedora 23 ve üstü için:

dnf install @development-tools

67
Alexander

Komut yum-builddep'dir. Yum-utils paketine dahildir.

Sudo yum install yum-utils
Sudo yum-builddep $the_pkg_you_want_to_build
11
Chadversary