it-swarm-tr.com

Fedora'nın 'apt-get tasfiyesi' eşdeğeri nedir?

Debian'da bir paketi silmenin en az iki yolu vardır:

 • apt-get remove pkgname
 • apt-get purge pkgname

Birincisi sistem çapında yapılandırma dosyalarını (yani "/ etc") bulunanları korur, ikincisi korumaz.

Fedora'nın ikinci form olan purge eşdeğeri nedir? Ya da belki yum remove pkgname aslında yapılandırma dosyalarını korur.

49
tshepang

yum remove yapılandırma dosyalarını koruyacağı garanti edilmez.

yum NASIL :

Her durumda, paketin kaldırılması için komut sözdizimi:

# yum remove package1 [package2 package3...]

Yukarıda belirtildiği gibi, package1'i ve bağımlılık ağacındaki package1'e bağımlı olan tüm paketleri, muhtemelen yapılandırma verileri söz konusu olduğunda geri döndürülemez.

Güncelleme

James'in işaret ettiği gibi, rpm -e komutu bir paketi silme ancak değişen yapılandırma dosyalarının yedek kopyalarını kaydetme komutu.

Daha fazla bilgi için, bkz. Paketleri Silmek için RPM Kullanma . Özellikle:

Paketin yapılandırma dosyalarından herhangi birinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol eder. Eğer öyleyse, bunların kopyalarını kaydeder.

28
Justin Ethier

ServerFault başlıklı yinelenen bir soru için bu cevabı buldum: "apt-get purge" yum eşdeğeri Ubuntu üzerinde apt-get purge <pkg> Ne yapabilirim gördüm tek yöntem sağlar/Debian.

for package in package1 package2 package3
do
 echo "removing config files for $package"
 for file in $(rpm -q --configfiles $package)
 do
  echo " removing $file"
  rm -f $file
 done
 rpm -e $package
done

Burada kavrayabildiğim diğer tek yöntem çıktıyı yum remove <pkg> 'Dan ayrıştırmak ve sonra değiştirilmiş olabilecek dosyaları el ile silmektir. Örneğin, yakın zamanda 2.3 için Elastik Arama'nın RPM'sini kurduğumda, bu RPM ile ilişkili birkaç dosyayı değiştirdim. YUM ile kaldırdığımda çıktıda şu şekilde mesajlar alacaksınız:

warning: /etc/sysconfig/elasticsearch saved as /etc/sysconfig/elasticsearch.rpmsave
warning: /etc/elasticsearch/logging.yml saved as /etc/elasticsearch/logging.yml.rpmsave
warning: /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml saved as /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml.rpmsave

Bunlar, kaldırıldıktan sonra komut dosyasıyla veya elle YUM kullanılarak silinebilir.

Referans

9
slm

"Temizleme" için eşdeğer yoktur, sadece yum remove package.

Ayrıca yum reinstall package, bir paketi yeniden yüklemek istediğinizde ...

1
user5125