it-swarm-tr.com

"Parameter" vs "Bağımsız Değişken"

Olası Çoğalt:
Bağımsız değişkenler veya parametreler?

parametresi ve argümanı biraz karıştırdım ve ne zaman birini ne zaman diğerini ne zaman kullanacağına gerçekten dikkat etmedim .

Lütfen bana söyleyebilir misiniz?

516
dummy

Bir parametre, yöntemin imzasının bir parçası olan değişkendir (yöntem bildirimi). Bir argüman yöntemi çağırırken kullanılan bir ifadedir.

Aşağıdaki kodu göz önünde bulundurun:

void Foo(int i, float f)
{
    // Do things
}

void Bar()
{
    int anInt = 1;
    Foo(anInt, 2.0);
}

Burada i ve f parametrelerdir ve anInt ve 2.0 argümanlardır.

906
tranmq