it-swarm-tr.com

interaction-design

Resim kopyala/yapıştır ile Wysiwyg

Etkinlik göstergesi görünümü göründüğünde kullanıcı etkileşimine izin verme

Sol/sağ ve yukarı/aşağı arasında kaydırma yönü nasıl belirlenir

Android'de panoya metin kopyalamak nasıl?

Vurguyu araçları için medya sorgusu

Önceden oluşturulmuş Etkinlik'ten Fragment'e veri gönder

İlişkisel Veri Tabanı Tasarım Kalıpları?

Neden __init __ () her zaman __new __ () işlevinden sonra çağrılır?

Sınıf Diyagramına KULLANIM durumu - Nasıl Yaparım?

Yardımcı sınıflar kötü mü?

adaptor-Herhangi bir gerçek Adaptör Modeli örneği

Depo deseni hangi belirli sorunu çözer?

TextInputLayout, kullanıcı odaklanmadan önce EditText ipucunu göstermiyor

Bir Android Snackbar'ın ilk hizalamasını alttan üste nasıl değiştiririm?

NavigationView içinde öğe arka planı ve öğe metni rengi nasıl özelleştirilir?

CollapsingToolbarLayout içindeki Araç Çubuğuyla bir TabLayout nasıl kullanılır?

DaraltmaToolbarLayout setTitle () daraltılmadıkça güncellenmez

TabLayout tasarım destek kitaplığında Sekme Göstergesi görülemiyor

DaraltılmasıToolbarLayout | Kaydırma ve düzen sorunları 2

Yeni TabLayout gösterge renginin ve yüksekliğinin nasıl değiştirileceği

Bir Snackbar kendini reddettiğinde nasıl haberdar olabilirim?

Android için Google+ uygulamasında olduğu gibi FloatingActionButton'a nasıl animasyon uygulayabilirsiniz?

Yeni TabLayout ile simgeleri değiştirmek için seçiciler nasıl kullanılır

Özel tema snackbar arka plan rengini engeller

FloatingActionButton gizlemiyor

Menu ve Autohide FloatingActionBlueton Tasarım Desteği Kütüphanesi

Kullanıcı tıklamasıyla çekmeceyi gizleme

Modal Pop up Material Design Lite ile nasıl kullanılır?

Destek Kitaplığı ile Ön Lolipop Üzerindeki Kenarlıksız Düğme

Android desteği v23.1.0 güncelleme sonları NavigationView almak/başlık bulmak

Google Haritalar’ın 3 sayfalık alt tabaka davranışını nasıl taklit edebilirim?

Boru hattı tasarım deseni uygulaması

Malzeme düğmesinde yuvarlatılmış köşeler

android.support.design.button.MaterialButton, InflateException'ı atıyor

Muhasebe Uygulama Dolar Tutarı için Float veya Ondalık Kullanılır

Fabrika düzeni. Fabrika yöntemleri ne zaman kullanılır?

Java'da bir singleton deseni uygulamak için etkili bir yol nedir?

Değer vs Varlık nesneleri (Etki Alanına Dayalı Tasarım)

Yabancı anahtarların nesi var?

Singleton: Nasıl kullanılmalı

MVC (Model Görünüm Kontrolörü) nedir?

Bağımlılık enjeksiyonu nedir?

"This" anahtar sözcüğü bir işlev içinde nasıl çalışır?

Singletons hakkında bu kadar kötü olan ne?

Objective-C singleton'um neye benzemeli?

Eşsiz Kısıtlamaya Karşı Birincil Anahtar?

Enlem/boylamı

Single5 tasarım deseninin PHP5'te oluşturulması

"Nil or zero" için en iyi Ruby deyim

C++ 'da Hangi Typesafe Enum Kullanıyorsunuz?

Tek bir tabloda birden fazla birincil anahtar alabilir miyim?

Tasarım desenlerinde: singleton'u ne zaman kullanmalıyım?

JavaScript'te kod organizasyonu etrafında yaygın olarak kabul edilen en iyi uygulamalar

İstisnalar veya hata kodları için kurallar

Ziyaretçi Tasarım Desenini ne zaman kullanmalıyım?

Anemik Etki Alanı Modeli: Artılar/Eksiler

Herhangi biri bana c ++ dilinde Singleton örneği verebilir mi?

Tasarım desenleri nasıl incelenir?

İşlevsel programlama GoF tasarım modellerinin yerini alıyor mu?

Oluşturucu Şablonunu ne zaman kullanırsınız?

İfadeler iç içe ise deyimleri

Karakter seti ve harmanlama tam olarak ne anlama geliyor?

Değişken isimleri neden sayılarla başlayamıyor?

Proxy, Dekoratör, Adaptör ve Köprü Kalıpları ne kadar farklıdır?

Gerçek Dünya Strateji Deseni Örneği

Veri tabanı tasarımı: Kullanıcı/Arkadaş ilişkisini yakalamak için en iyi tablo yapısı?

Veri Tabanı Tasarımı En İyi Uygulamalar

Neden Java imzasız girişleri desteklemiyor?

Dönüş tipine göre fonksiyon aşırı yüklenmesi?

MVPM ile WPF'deki Diyalogları Kullanma

MySQL'de imzalanmış veya imzasız

Cephe ve Arabulucu

Büyük Anahtar ifadeleri: Kötü OOP?

Etki Alanına Dayalı Bir Tasarımda Doğrulama

Bir veritabanı 1: 1 ilişkisinin kullanılmasının bir anlam ifade ettiği bir zaman var mı?

SQL Veritabanında Birincil Anahtar Olarak Dizeler

Statik sınıf ve tekil desen arasındaki fark?

Veritabanında zaman saklamanın en iyi yolu (ss: dd)

DDD için bazı iyi örnekleri nereden bulabilirim?

Fabrika Desenine Karşı Bağımlılık Enjeksiyonu

Bir veritabanı tasarlarken en önemli hususlar nelerdir?

Etkili bir Dairesel Tamponu Java veya C # ile nasıl kodlarsınız?

MySQL kullanıcılarını yedekle

Uygulama geliştiricileri tarafından yapılan veritabanı geliştirme hataları

C makroları ne işe yarar?

MVC ve MVVM arasındaki fark nedir?

DTO'yu Etki Alanı Nesnesine Eşlemek İçin En İyi Uygulamalar?

Telefon için SQL varchar (uzunluk) olarak göz önünde bulundurmam gereken dünya çapında mümkün olan en uzun telefon numarası nedir?

Veritabanının normal formları nelerdir ve örnekler verebilir misiniz?

Neden referanslar C++ 'da tekrar kapatılamaz

Bir Dekoratör üzerinde neden bir Sorumluluk Zinciri kullanmalıyım?

Builder Design pattern ile Factory Design pattern arasındaki fark nedir?

SQL Server: tablodaki maksimum satır sayısı

Tanımlayıcı ve tanımlayıcı olmayan ilişkiler arasındaki fark nedir?

PHP'de dinamik olarak örnek özellikleri oluşturabilir misiniz?

Her tablonun birincil anahtarı olmalı mı?

Arada bir kullanım için iyi bir varlık ilişkisi şeması oluşturma aracı için tavsiye?

Bir sarmalayıcı sınıfı nedir?

ABD Posta kodlarını veritabanında saklamak için bir tamsayı sütunu kullanmak iyi bir fikir midir?

Bir görünümde saklı yordam çağırmak nasıl?