it-swarm-tr.com

Bölüm etiketlerini komut satırından listeleme

Tüm bölümleri etiketleriyle birlikte listeleyecek bir komut var mı? Sudo fdisk -l ve Sudo parted -l etiketleri varsayılan olarak gösterme.

EDIT: (aşağıdaki yoruma göre) ben ext2 etiketleri hakkında - bölümleme üzerine gparted ayarlayabilirsiniz.

EDIT2: Amaç listelemek monte edilmemiş bölümleri (böylece hangisini monte biliyorum).

96
sdaau

Udev ile kullanabilirsiniz

ls -l /dev/disk/by-label

sembol bağlantılarını en azından bazı bölümleme cihaz düğümlerine etiketle göstermek için.

İçerme mantığının ne olduğundan emin değilim, muhtemelen bir etiketin varlığı.

88
Ilkka

lsblk ile

Örneğin, komut

Sudo lsblk -o name,mountpoint,label,size,uuid

çıktılar:

NAME              MOUNTPOINT   LABEL     SIZE UUID
sda                             1.4T
├─sda1             /boot     boot     953M f557b9f0-edb5-42bb-94d8-27bc03c3c2c7
├─sda2                           46.6G 727fa348-8804-4773-ae3d-f3e176d12dac
│ └─sda2_crypt (dm-0)                   46.6G P1kvJI-5iqv-s9gJ-8V2H-2EEO-q4aK-sx4aDi
│  ├─debian_crypt-swap (dm-1) [SWAP]             2G 3f9f24d7-86d1-4e21-93e9-f3c181d05cf0
│  ├─debian_crypt-tmp (dm-2) /tmp      tmp       5G 93fc8219-f985-45fb-bd5c-2c7940a7512d
│  ├─debian_crypt-home (dm-3) /home     home      6G 12e8566c-8f0f-45ec-8524-6d9d9ee91eae
│  └─debian_crypt-root (dm-4) /       root     33.6G 9685570b-4c9e-43ea-815e-49d10dc7a1bf
├─sda3                          651.9G d3e0436c-85f6-45c6-9d8f-28b79ee06102
│ └─crypt_gusto (dm-8)     /media/Gusto  Gusto    651.9G 0c084508-cb8b-4b61-832d-6b85273f33c4
├─sda4                            1K
├─sda5                           298G 5063da5f-9b68-43de-914c-32b89622bcc8
│ └─crypt_kabi (dm-7)     /media/Kabi  Kabi     298G e6a0b66c-8fe9-4e7b-9d54-7b2b430e109d
├─sda6                          213.6G 5129d860-bb41-4393-b4b1-f8af53d9155d
│ └─crypt_zami (dm-6)     /media/Zami  Zami    213.6G 19101155-6070-4f37-b39d-19f28867c66b
├─sda7             /media/Server Server    85.6G a9f4dae5-901c-4f49-bb30-592de3000713
└─sda8                          100.6G dc7f4586-a33d-4707-98e9-8b55c559b0d2
 └─crypt_grafi (dm-5)     /media/Grafi  Grafi    100.6G 5e3242e1-ec7a-4806-92f7-88a126feea94
sdb                            14.5G
├─sdb1                    DEBIAN_LIVE   3G 6bf4d915-2b62-444e-a2c8-16307769b5c2
├─sdb2                            2G 90ec6f73-8fdb-4c8d-aebd-cadd0f51b412
│ └─crypt_sdb2 (dm-10)     /mnt      data      2G 91e779dd-0a3f-40b2-8ad0-257d860541a6
└─sdb3                    linux     9.5G 14a783a4-96dd-4a85-8de7-6e8eea230594
loop0                           1000M a3be80bf-0f2c-44ed-8de5-d60e3b19c01a
└─crypt_dropbox (dm-9)     /media/Dropbox Dropbox    998M 8461e2cf-ae17-449b-8ee5-29cc88688b8b
zram0             [SWAP]            250M f8254ae5-5ae6-4fda-b8ef-83f25c405894
zram1             [SWAP]            250M 7e7ed90d-731c-422a-bf9b-828f09b80502

İstediğiniz sırayla çok sayıda sütun belirtebilirsiniz:

Available columns:
    NAME device name
   KNAME internal kernel device name
  MAJ:MIN major:minor device number
   FSTYPE filesystem type
 MOUNTPOINT where the device is mounted
   LABEL filesystem LABEL
    UUID filesystem UUID
     RO read-only device
     RM removable device
   MODEL device identifier
    SIZE size of the device
   STATE state of the device
   OWNER user name
   GROUP group name
    MODE device node permissions
 ALIGNMENT alignment offset
   MIN-IO minimum I/O size
   OPT-IO optimal I/O size
  PHY-SEC physical sector size
  LOG-SEC logical sector size
    ROTA rotational device
   SCHED I/O scheduler name
  RQ-SIZE request queue size
    TYPE device type
  DISC-ALN discard alignment offset
 DISC-GRAN discard granularity
  DISC-MAX discard max bytes
 DISC-ZERO discard zeroes data
134
Mikhail Morfikov

Aradığın şey bir blkid komutu var. Sonuçlar aşağıdakine benzer:

$ Sudo blkid /dev/mapper/vg_rootdisk-lv_var
/dev/mapper/vg_rootdisk-lv_var: LABEL="LV_VAR" UUID="08520908-03cd-4e42-a4e4-0f5a771be16c" TYPE="ext4"

Diğer bir seçenek de, muhtemelen size ihtiyacınız olandan daha fazlasını verecek olan udevadm komutunu kullanmaktır:

$ Sudo udevadm info --query=all --name=/dev/mapper/vg_rootdisk-lv_var
27
slashdot

Bu komutu kullanmayı deneyin:

e2label /dev/sda2
12

Kullanmaya çalışmak mount -l, benim için sorun değil.

9
Alan Kuras

/ Dev/Disk

Linux çekirdeğinin daha yeni sürümlerinde bu bilgi artık /dev/disk Altında bulunabilir.

Misal

$ ls -l /dev/disk
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 300 Mar 4 18:43 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 140 Mar 4 18:21 by-label
drwxr-xr-x 2 root root 80 Mar 4 18:18 by-path
drwxr-xr-x 2 root root 200 Mar 4 2015 by-uuid

Böylece by-id, by-label, by-path Veya by-uuid İle bulabilirsiniz.

 • by-id

  $ ls -l /dev/disk/by-id
  total 0
  lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jan 11 17:01 ata-Optiarc_DVD_RW_AD-7930H -> ../../sr0
  lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jan 11 17:01 ata-ST95005620AS_5YX1K0Q5 -> ../../sda
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 ata-ST95005620AS_5YX1K0Q5-part1 -> ../../sda1
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 ata-ST95005620AS_5YX1K0Q5-part2 -> ../../sda2
  ...
  ...
  
 • yan uuid

  $ ls -l /dev/disk/by-uuid
  total 0
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 xxxxxx -> ../../sda1
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 xxxxxx -> ../../dm-1
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 xxxxxx -> ../../dm-0
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 xxxxxx -> ../../dm-2
  

  Burada xxxxxx, 5ece678c-1234-5678-12e3-88c06ec11111 Gibi gerçek bir UUID olacaktır.

 • by-label

  $ ls -l /dev/disk/by-label/
  total 0
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:21 LABEL1 -> ../../sda4
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:17 LABEL2 -> ../../sda3
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:21 LABEL3 -> ../../sda6
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:42 LABEL4 -> ../../sda7
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:20 LABEL5 -> ../../sda5
  

  LABEL1, LABEL2, ... vb., Gerçek bölüme sembolik bağlantılar gösteren label şeklindedir (örneğin /dev/sda3).

7
slm

Bu, tüm bölümleri listelemez ancak tune2fs İle istediğinizi görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

$ Sudo tune2fs -l /dev/sda1

Tüm /dev/sda* Aygıtlarını almak için böyle bir komut kullanabilirsiniz.

$ Sudo sh -c 'echo /dev/sda* /dev/mapper/Fedora* | xargs -n 1 tune2fs -l'
4
sergio

Bu komutu da kullanabilirsiniz:

$ Sudo udevadm info --query all --path /sys/block/sdb/sdb1 \
   | grep ID_PART_ENTRY_NAME

Yukarıdakileri kullanarak tüm blok aygıtlarının bilgilerini yazdırabilirsiniz.

$ echo /sys/block/* | xargs -n 1 udevadm info --query all --path
2
user56517

Linux terminaline (konsol) şunu yazın:

blkid

Bunu takiben Enter

Sonuç, her biri LABEL ve TYPE olan blok cihazların listesidir.

1
JLJ

İsterseniz, bu amaçla bash betiğimi kullanabilirsiniz. Aslında ihtiyacınız olandan biraz daha fazlasını yapıyor, i. e. ayrıca ne kadar alan kullanıldığını da gösterecektir. Umarım beğenirsiniz :) Ve ayrıca çıktının linux kutumdaki kadar düzgün olacağını umuyorum ... (Not: sadece gerçek HDD'ler ve DVD-ROM'lar gibi donanımlar, ancak bu benim amacım için yeterli.)

Önemli not: Bu komut dosyasının Sudo nedeniyle blkid ONCE altında çalıştırılması gerekebilir. En azından dağıtımımda, blkid -o export - çıkış nil önyüklemeden sonra normal kullanıcı olarak çalıştırıldığında . Bunun nedeni, blkid öğesinin "normal kullanıcı yorumlamasında", verilerin aslında bir önbellek dosyası (normalde /run/blkid/blkid.tab). Bu, yalnızca root tarafından yazılabilir ve bu nedenle, geçerli verilerle doldurulması için Sudo altında bir çalıştırma gerektirir.

#!/bin/bash
# LICENSE: GPL

if [[ $(id -u) -ne 0 ]]; then
 if [[ ! -s /run/blkid/blkid.tab ]]; then
  # no cache file found when run as regular user
  # this will require one run under Sudo to populate cache file
  echo -e "Cache file does not exist or is empty.\nPlease give your root password to continue:\n\n"  
  Sudo blkid >/dev/null
 fi
fi

df -P |
sort |
awk 'BEGIN {
       fmthdr = "%-12s%-22s%-10s\t%-5s\n"

     # since we want to use single quotes for showing label names, we had better
     # replace the problematic single quote character by its hex representation, "\x27"
       fmtlin_w_qu = "%-12s\x27%-17s\x27\t  %-10s\t%4s used\n"
       fmtlin_wo_qu = "%-12s%-17s\t  %-10s\t%4s used\n"

       printf fmthdr, " Device ", "Volume Label", "File System", "Storage usage"
       printf fmthdr, "---------", "------------", "-----------", "-------------"
      }  
      /^\/dev\/[sh]/{
       lab = ""   # CLEAR lab w/every run (very important!)
       ("blkid -o export "$1" | grep LABEL | cut -f2 -d=") | getline lab
       ("blkid -o export "$1" | grep TYPE | cut -f2 -d=") | getline fs
       if (lab == "") {
        lab = "<none>"
        fmtlin = fmtlin_wo_qu
       }
       else
        fmtlin = fmtlin_w_qu

       printf fmtlin, $1, lab, fs, $5
      }'
1
syntaxerror

e2label benim için UDF dosya sistemi etiketleriyle çalışmadı. blkid yaptı;

blkid -s LABEL -o value /dev/sdg1
1
Thermionix

Ayrıca yukarıda belirtilen lsblk kullanıyorum, ancak aşağıdaki seçenekleri daha uygun buluyorum:

Sudo lsblk -o name,mountpoint,tran,fstype,label,size
0

Ben normal bir kullanıcı olarak fsroot bölümünün fslabel almak nasıl öğrendim. Bu sayfa başarılı olmamı sağladı. Kolay değildi. Birçok komut yalnızca Sudo ile çalışır, ancak/etc/mtab ve/dev/disk/by-label normal kullanıcı olarak okunabilir.

İşte bash kodu:

test=`cat /etc/mtab|grep " / "`
test=${test%% *}
test=${test##*/}
test=`ls -l /dev/disk/by-label/|grep $test`
test=${test%% ->*}
test=${test##* }
0
EdDude

Çok kolay:

lsblk -fp

Man sayfasından açıklama:

 -f, --fs
     Output info about filesystems. This option is equivalent to -o NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINT. The authoritative information about filesystems and raids is provided by the blkid(8) command.

 -p, --paths
     Print full device paths.

Aşağıdaki dağıtımların her ikisinde de komutu test ettim:

 • Red Hat Enterprise Linux 8.1 (Ootpa)
 • Ubuntu 18.04.3 LTS (Biyonik Kunduz)

Sonuç:

$ lsblk -fp   
NAME              FSTYPE   LABEL  UUID                MOUNTPOINT
/dev/nvme0n1
├─/dev/nvme0n1p1        vfat    BOOT   xxxx-7xxD              /boot/efi
├─/dev/nvme0n1p2
├─/dev/nvme0n1p3        ntfs    Windows 22xxxxxxxx1222B3001
├─/dev/nvme0n1p4        ntfs    Recovery xxxx1222222xxxx1
├─/dev/nvme0n1p5        ext4         xxxxxx-5xx9-4xxb-xxxx-xxxxxxxxxx1  /boot
├─/dev/nvme0n1p6
├─/dev/nvme0n1p7        ext4         xxxxxx-6xxb-4xx6-xxd7-xxxxxxxxxxxx
└─/dev/nvme0n1p8        crypto_LUKS     xxxxxx-exx0-415a-xxxx-xxxxxxxxxxxx
 └─/dev/mapper/lukslvm     LVM2_member     xxxxxx-lxxH-Rxxn-xxxx-xxxx1-xxxxxx
  ├─/dev/mapper/vgubuntu-swap swap         xxxxxx-5xx9-4xxb-xxxx-xxxxxxxxxxxx [SWAP]
  └─/dev/mapper/vgubuntu-root ext4         xxxxxx-fxxa-4xxd-9e41-xxxxxxxxxxxx /
0
Reza Rahimi