it-swarm-tr.com

Daha az borudan sonra bash renkleri?

Ben dircolors tanımlanmış olduğunda hayat dolu ... renk.

ls - less yönelttiğimde, renkleri kaydırıyorum.

Herhangi bir öneri?

108
MathewC

Büyük olasılıkla ls, ls --color=auto İle diğer addır, bu da ls öğesine yalnızca çıktısı bir tty olduğunda renkleri kullanmasını söyler. ls --color Yaparsanız (ahlaki olarak ls --color=always İle eşdeğerdir), bu renkleri açmaya zorlar.

Bunu yapmak için takma adınızı da değiştirebilirsiniz, ancak buna gerçekten iyi bir fikir demezdim. --color İle farklı bir takma ad oluşturmak daha iyidir.

less için de -R gerekir.

109
chaos

Bunun gibi -R seçeneğiyle daha az deneyin:

command | less -R

Bu benim için böyle bir astarda işe yarıyor:

ls -la | grep --color=always bash | less -r

Ve bunun gibi:

ls --color | less -R

Ancak --color parametresi ile birincil çıktıyı (bu durumda ls çıkışı) biraz ayarlamanız gerekir.

58
wzzrd