it-swarm-tr.com

Önbelleği temizlemek için / proc / sys / vm / drop_caches ayarı

Bazı soğuk önbellek zamanlamaları yapmanın bir parçası olarak, OS önbelleğini boşaltmaya çalışıyorum. çekirdek belgeleri (Ocak 2019'da alındı) diyor:

drop_caches

Writing to this will cause the kernel to drop clean caches, as well as
reclaimable slab objects like dentries and inodes. Once dropped, their
memory becomes free.

To free pagecache:
  echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free reclaimable slab objects (includes dentries and inodes):
  echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free slab objects and pagecache:
  echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

This is a non-destructive operation and will not free any dirty objects.
To increase the number of objects freed by this operation, the user may run
`sync' prior to writing to /proc/sys/vm/drop_caches. This will minimize the
number of dirty objects on the system and create more candidates to be
dropped.

This file is not a means to control the growth of the various kernel caches
(inodes, dentries, pagecache, etc...) These objects are automatically
reclaimed by the kernel when memory is needed elsewhere on the system.

Use of this file can cause performance problems. Since it discards cached
objects, it may cost a significant amount of I/O and CPU to recreate the
dropped objects, especially if they were under heavy use. Because of this,
use outside of a testing or debugging environment is not recommended.

You may see informational messages in your kernel log when this file is
used:

  cat (1234): drop_caches: 3

These are informational only. They do not mean that anything is wrong
with your system. To disable them, echo 4 (bit 3) into drop_caches.

Detaylar konusunda biraz kabataslak davranıyorum. Koşu

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

sayfa önbellek, dişçilik ve inode serbest bırakır. Tamam.

Bu nedenle, sistemin normal olarak önbelleğe almayı başlamasını istersem, önce 0'a sıfırlamam gerekir mi? Sistemim şu anda varsayılan olarak varsayıyorum 0 olarak ayarlanmış değere sahiptir. Yoksa kendi kendine sıfırlanacak mı? Burada en az iki olasılık görüyorum ve hangisinin doğru olduğundan emin değilim:

 1. echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches pagecache, dentries ve inode'ları serbest bırakır. Sistem daha sonra hemen önbelleğe almaya başlar. /proc/sys/vm/drop_caches ise durum böyle ise. Hemen hemen 0'a geri dönecek misiniz?

 2. Eğer /proc/sys/vm/drop_caches 3 olarak ayarlandığında, sistem 0 olarak sıfırlanana kadar bellek önbelleğe almaz.

Hangi dava doğrudur?

89
Faheem Mitha

Yapışkan değil - sadece önbellekleri düşürmek için dosyaya yazıyorsunuz ve hemen tekrar önbelleğe almaya başlıyor.

Temelde bu dosyaya yazdığınızda bir ayarı gerçekten değiştirmiyorsanız, çekirdeğe bir komut vermiş olursunuz. Çekirdek bu komutu yerine getirir (önbellekleri bırakarak) ve daha önce olduğu gibi devam eder.

114
TomH