it-swarm-tr.com

Gmail SMTP kullanarak Django 1.8 posta gönderme

Django 1.8'de smtp.gmail.com kullanarak bir posta göndermeye çalışıyordum

Benim settings.py içerir:

EMAIL_BACKEND = 'Django_smtp_ssl.SSLEmailBackend'
EMAIL_Host = 'smtp.gmail.com'
EMAIL_PORT = 465
EMAIL_Host_USER = 'sarath4coding'
EMAIL_Host_PASSWORD = '*********'
DEFAULT_EMAIL_FROM = '[email protected]'

from Django.core import mail
mail.send_mail('subject','message','[email protected]',['[email protected]'])

Ama bu hatayı aldım 

Traceback (most recent call last):
 File "<console>", line 1, in <module>
 File "/home/manager/dj1.8/local/lib/python2.7/site-packages/Django/core/mail/__init__.py", line 62, in send_mail
  return mail.send()
 File "/home/manager/dj1.8/local/lib/python2.7/site-packages/Django/core/mail/message.py", line 303, in send
  return self.get_connection(fail_silently).send_messages([self])
 File "/home/manager/dj1.8/local/lib/python2.7/site-packages/Django/core/mail/backends/smtp.py", line 100, in send_messages
  new_conn_created = self.open()
 File "/home/manager/dj1.8/local/lib/python2.7/site-packages/Django_smtp_ssl.py", line 14, in open
  self.connection.login(self.username, self.password)
 File "/usr/lib/python2.7/smtplib.py", line 622, in login
  raise SMTPAuthenticationError(code, resp)
SMTPAuthenticationError: (534, '5.7.14 <https://accounts.google.com/ContinueSignIn?sarp=1&scc=1&plt=AKgnsbuze\n5.7.14 2FDKQt2Dlo2vqFIvbr6DnBItwWvh9DChPwbeTZO66N91gzmiA437Vqs80cZ9-8u13vxq5a\n5.7.14 bVahzO_BQcZ53yKbJ-YbAlmFE1XIK7MfH97O0wI1lvzpTG_WAHuTIBF0HD1GA2icUoUemt\n5.7.14 ErZn4qb942aAIMG103FnrzLp4txXTbXC-wGLpaz5yvnUN5thahvv3-RiIVW8F1QddZKZlg\n5.7.14 qQKpqWw56zr1AcO2s_oaBEt556fQ> Please log in via your web browser and\n5.7.14 then try again.\n5.7.14 Learn more at\n5.7.14 https://support.google.com/mail/answer/78754 kx14sm6579665pab.0 - gsmtp')

Belgenin söylediği her şeyi denedim ve önerilen birçok çözümü izledim.

beğen https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha , düşük güvenlikli uygulamalar sağlar vb.

ama hala hatam var

Django 1.8’in Gmail’i kullanarak posta gönderecek şekilde nasıl yapılandırıldığını herkes söyleyebilir.

25
Sarath Babu

benim için settings.py içinde:

EMAIL_USE_TLS = True
EMAIL_Host = 'smtp.gmail.com'
EMAIL_Host_USER = '[email protected]'
EMAIL_Host_PASSWORD = 'test'
EMAIL_PORT = 587

ve views.py:

from Django.core.mail import EmailMessage

email = EmailMessage('title', 'body', to=[email])
email.send()

ve: https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

37
Alex Karahanidi

Hatırla:

Google Hesabı ayarlarınıza gidin, Güvenlik -> Hesap izinleri -> Daha az güvenli uygulamalar için erişin, bu seçeneği etkinleştirin.

Bu seçenek hakkında: https://support.google.com/accounts/answer/6010255

17
edilio

Bunu test ettim ve Django 1.8'de mükemmel çalıştım:
ilk önce bu bağlantıyı kontrol etmelisiniz , yaptığınız google tarafından sağlandı :)
bilmiyorum bazı garip nedenlerden dolayı, view.py or Shell

import Django
from Django.conf import settings
from Django.core.mail import send_mail

send_mail('Subject here', 'Here is the message.', settings.EMAIL_Host_USER,
     ['[email protected]'], fail_silently=False)

ayrıca bu benim setting.py dosyasındaki ayarlarım: 

EMAIL_USE_TLS = True
EMAIL_BACKEND = 'Django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_Host = 'smtp.gmail.com'
EMAIL_Host_PASSWORD = 'xxxx' #my gmail password
EMAIL_Host_USER = '[email protected]' #my gmail username
EMAIL_PORT = 587
DEFAULT_FROM_EMAIL = EMAIL_Host_USER
11
Iman Mirzadeh

settings.py dosyanızda değiştirin:

EMAIL_BACKEND = 'Django_smtp_ssl.SSLEmailBackend'

tarafından

EMAIL_BACKEND = 'Django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'

7
Ajay Gupta

Settings.py .__ 'da bunu değiştirin

EMAIL_Host='imap.gmail.com'
EMAIL_PORT = 587
EMAIL_Host_USER = '[email protected]'
EMAIL_Host_PASSWORD ='**********'
EMAIL_USE_SSL=False
EMAIL_USE_TLS= True
5
Abhishek Yadav

Bu benim için çalışıyor:

settings.py

EMAIL_BACKEND = 'Django_smtp_ssl.SSLEmailBackend'
EMAIL_Host = 'smtp.gmail.com'
EMAIL_Host_PASSWORD = 'test'
EMAIL_Host_USER = '[email protected]'
EMAIL_PORT = 587
EMAIL_USE_TLS = True

Captcha'nın kilidini aç: https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

views.py

email = EmailMessage(
  'subject_message',
  'content_message',
  'sender smtp gmail' +'<[email protected]>',
  ['[email protected]'],
  headers = {'Reply-To': '[email protected]' }
)
email.send()
1
ordenador.cl

Bunu Django 1.11 için kullandım.

Settings.py içinde

EMAIL_USE_TLS = True
EMAIL_BACKEND = 'Django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_Host = 'smtp.gmail.com'
EMAIL_Host_PASSWORD = 'sender' #sender mail password
EMAIL_Host_USER = '[email protected]' #sender mail username
EMAIL_PORT = 587
DEFAULT_FROM_EMAIL = EMAIL_Host_USER

View.py içinde

send_mail('mail subject', 'body content',settings.EMAIL_Host_USER,
           ['[email protected]'], fail_silently=False)

ve git/ https://myaccount.google.com/u/0/security?hl=tr etkinleştirmek için daha az güvenli uygulama erişimi

0
Parthi.N