it-swarm-tr.com

Gmail ve python ile e-posta gönderme

Gmail ve python ile e-posta göndermenin önerilen yolu nedir? 

Çok sayıda SO iş parçacığı var, ancak çoğu eski ve aynı zamanda kullanıcı adı ve parola ile smtp artık çalışmıyor veya kullanıcının gmaillerinin güvenliğini düşürmesi gerekiyor (örneğin here ). 

OAuth önerilen yöntem midir?

18
apadana

Cevap, gmail API ve python ile nasıl e-posta gönderileceğini gösterir. Ayrıca ekli e-postalar göndermek için yanıtı da güncelledi. 

Gmail API ve OAuth -> kullanıcı adını ve şifreyi betiğe kaydetmenize gerek yok. 

Komut dosyası ilk defa komut dosyasını yetkilendirmek için bir tarayıcı açar ve kimlik bilgilerini yerel olarak depolar (kullanıcı adını ve şifreyi saklamayacaktır). Ortaya çıkan çalışmalar tarayıcıya ihtiyaç duymaz ve doğrudan e-posta gönderebilir. 

Bu yöntemle, almazsınız aşağıdaki SMTPException gibi hatalar almaz ve daha az güvenli uygulamalar için Access'e izin vermenize gerek yoktur: 

raise SMTPException("SMTP AUTH extension not supported by server.") 
smtplib.SMTPException: SMTP AUTH extension not supported by server.


İşte, gmail API'sini kullanarak e-posta gönderme adımları: 

 Turn on Gmail API steps (Sihirbaz linki burada , Daha fazla bilgi burada )

Adım 2: Google Müşteri Kitaplığını yükleyin

pip install --upgrade google-api-python-client

Adım 3: E-posta göndermek için aşağıdaki betiği kullanın (sadece ana fonksiyondaki değişkenleri değiştirin)

import httplib2
import os
import oauth2client
from oauth2client import client, tools
import base64
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from apiclient import errors, discovery
import mimetypes
from email.mime.image import MIMEImage
from email.mime.audio import MIMEAudio
from email.mime.base import MIMEBase

SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/gmail.send'
CLIENT_SECRET_FILE = 'client_secret.json'
APPLICATION_NAME = 'Gmail API Python Send Email'

def get_credentials():
  home_dir = os.path.expanduser('~')
  credential_dir = os.path.join(home_dir, '.credentials')
  if not os.path.exists(credential_dir):
    os.makedirs(credential_dir)
  credential_path = os.path.join(credential_dir,
                  'gmail-python-email-send.json')
  store = oauth2client.file.Storage(credential_path)
  credentials = store.get()
  if not credentials or credentials.invalid:
    flow = client.flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRET_FILE, SCOPES)
    flow.user_agent = APPLICATION_NAME
    credentials = tools.run_flow(flow, store)
    print('Storing credentials to ' + credential_path)
  return credentials

def SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain, attachmentFile=None):
  credentials = get_credentials()
  http = credentials.authorize(httplib2.Http())
  service = discovery.build('gmail', 'v1', http=http)
  if attachmentFile:
    message1 = createMessageWithAttachment(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain, attachmentFile)
  else: 
    message1 = CreateMessageHtml(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain)
  result = SendMessageInternal(service, "me", message1)
  return result

def SendMessageInternal(service, user_id, message):
  try:
    message = (service.users().messages().send(userId=user_id, body=message).execute())
    print('Message Id: %s' % message['id'])
    return message
  except errors.HttpError as error:
    print('An error occurred: %s' % error)
    return "Error"
  return "OK"

def CreateMessageHtml(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain):
  msg = MIMEMultipart('alternative')
  msg['Subject'] = subject
  msg['From'] = sender
  msg['To'] = to
  msg.attach(MIMEText(msgPlain, 'plain'))
  msg.attach(MIMEText(msgHtml, 'html'))
  return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(msg.as_string())}

def createMessageWithAttachment(
  sender, to, subject, msgHtml, msgPlain, attachmentFile):
  """Create a message for an email.

  Args:
   sender: Email address of the sender.
   to: Email address of the receiver.
   subject: The subject of the email message.
   msgHtml: Html message to be sent
   msgPlain: Alternative plain text message for older email clients     
   attachmentFile: The path to the file to be attached.

  Returns:
   An object containing a base64url encoded email object.
  """
  message = MIMEMultipart('mixed')
  message['to'] = to
  message['from'] = sender
  message['subject'] = subject

  messageA = MIMEMultipart('alternative')
  messageR = MIMEMultipart('related')

  messageR.attach(MIMEText(msgHtml, 'html'))
  messageA.attach(MIMEText(msgPlain, 'plain'))
  messageA.attach(messageR)

  message.attach(messageA)

  print("create_message_with_attachment: file: %s" % attachmentFile)
  content_type, encoding = mimetypes.guess_type(attachmentFile)

  if content_type is None or encoding is not None:
    content_type = 'application/octet-stream'
  main_type, sub_type = content_type.split('/', 1)
  if main_type == 'text':
    fp = open(attachmentFile, 'rb')
    msg = MIMEText(fp.read(), _subtype=sub_type)
    fp.close()
  Elif main_type == 'image':
    fp = open(attachmentFile, 'rb')
    msg = MIMEImage(fp.read(), _subtype=sub_type)
    fp.close()
  Elif main_type == 'audio':
    fp = open(attachmentFile, 'rb')
    msg = MIMEAudio(fp.read(), _subtype=sub_type)
    fp.close()
  else:
    fp = open(attachmentFile, 'rb')
    msg = MIMEBase(main_type, sub_type)
    msg.set_payload(fp.read())
    fp.close()
  filename = os.path.basename(attachmentFile)
  msg.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename=filename)
  message.attach(msg)

  return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(message.as_string())}


def main():
  to = "[email protected]"
  sender = "[email protected]"
  subject = "subject"
  msgHtml = "Hi<br/>Html Email"
  msgPlain = "Hi\nPlain Email"
  SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain)
  # Send message with attachment: 
  SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain, '/path/to/file.pdf')

if __== '__main__':
  main()

Bu kodu linux'da çalıştırmak için, tarayıcısız İpucu: 
Linux ortamınızda ilk yetkilendirme işlemini tamamlayacak tarayıcı yoksa, kodu dizüstü bilgisayarınızda (mac veya windows) bir kez çalıştırabilir ve ardından kimlik bilgilerini hedef linux makineye kopyalayabilirsiniz. Kimlik bilgileri normalde aşağıdaki hedefte saklanır: 

~/.credentials/gmail-python-email-send.json
26
apadana

Bunu, Python3 ile çalışacak şekilde değiştirdim, Python Gmail API 'JSON seri hale getirilemiyor'

import httplib2
import os
import oauth2client
from oauth2client import client, tools
import base64
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from apiclient import errors, discovery

SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/gmail.send'
CLIENT_SECRET_FILE = 'client_secret.json'
APPLICATION_NAME = 'Gmail API Python Send Email'

def get_credentials():
  home_dir = os.path.expanduser('~')
  credential_dir = os.path.join(home_dir, '.credentials')
  if not os.path.exists(credential_dir):
    os.makedirs(credential_dir)
  credential_path = os.path.join(credential_dir, 'gmail-python-email-send.json')
  store = oauth2client.file.Storage(credential_path)
  credentials = store.get()
  if not credentials or credentials.invalid:
    flow = client.flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRET_FILE, SCOPES)
    flow.user_agent = APPLICATION_NAME
    credentials = tools.run_flow(flow, store)
    print('Storing credentials to ' + credential_path)
  return credentials

def SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain):
  credentials = get_credentials()
  http = credentials.authorize(httplib2.Http())
  service = discovery.build('gmail', 'v1', http=http)
  message1 = CreateMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain)
  SendMessageInternal(service, "me", message1)

def SendMessageInternal(service, user_id, message):
  try:
    message = (service.users().messages().send(userId=user_id, body=message).execute())
    print('Message Id: %s' % message['id'])
    return message
  except errors.HttpError as error:
    print('An error occurred: %s' % error)

def CreateMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain):
  msg = MIMEMultipart('alternative')
  msg['Subject'] = subject
  msg['From'] = sender
  msg['To'] = to
  msg.attach(MIMEText(msgPlain, 'plain'))
  msg.attach(MIMEText(msgHtml, 'html'))
  raw = base64.urlsafe_b64encode(msg.as_bytes())
  raw = raw.decode()
  body = {'raw': raw}
  return body

def main():
  to = "[email protected]"
  sender = "[email protected]"
  subject = "subject"
  msgHtml = "Hi<br/>Html Email"
  msgPlain = "Hi\nPlain Email"
  SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain)

if __== '__main__':
  main()
13
sugarpines

İşte eksiz bir e-posta göndermek için (veya ekli) Python 3.6 kodu (ve açıklamaları). 

(Eklenti göndermek için aşağıdaki 2 satır ## without attachment altını yorumlayın ve bu satırdaki 2 satırı ## with attachment yorum yapın)

Apadana'ya verilen tüm kredi (ve yukarı oy)

import httplib2
import os
import oauth2client
from oauth2client import client, tools
import base64
from email import encoders

#needed for attachment
import smtplib 
import mimetypes
from email import encoders
from email.message import Message
from email.mime.audio import MIMEAudio
from email.mime.base import MIMEBase
from email.mime.image import MIMEImage
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.application import MIMEApplication
#List of all mimetype per extension: http://help.dottoro.com/lapuadlp.php or http://mime.ritey.com/

from apiclient import errors, discovery #needed for gmail service
## About credentials
# There are 2 types of "credentials": 
#   the one created and downloaded from https://console.developers.google.com/apis/ (let's call it the client_id) 
#   the one that will be created from the downloaded client_id (let's call it credentials, it will be store in C:\Users\user\.credentials)


    #Getting the CLIENT_ID 
      # 1) enable the api you need on https://console.developers.google.com/apis/
      # 2) download the .json file (this is the CLIENT_ID)
      # 3) save the CLIENT_ID in same folder as your script.py 
      # 4) update the CLIENT_SECRET_FILE (in the code below) with the CLIENT_ID filename


    #Optional
    # If you don't change the permission ("scope"): 
      #the CLIENT_ID could be deleted after creating the credential (after the first run)

    # If you need to change the scope:
      # you will need the CLIENT_ID each time to create a new credential that contains the new scope.
      # Set a new credentials_path for the new credential (because it's another file)
def get_credentials():
  # If needed create folder for credential
  home_dir = os.path.expanduser('~') #>> C:\Users\Me
  credential_dir = os.path.join(home_dir, '.credentials') # >>C:\Users\Me\.credentials  (it's a folder)
  if not os.path.exists(credential_dir):
    os.makedirs(credential_dir) #create folder if doesnt exist
  credential_path = os.path.join(credential_dir, 'cred send mail.json')

  #Store the credential
  store = oauth2client.file.Storage(credential_path)
  credentials = store.get()

  if not credentials or credentials.invalid:
    CLIENT_SECRET_FILE = 'client_id to send Gmail.json'
    APPLICATION_NAME = 'Gmail API Python Send Email'
    #The scope URL for read/write access to a user's calendar data 

    SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/gmail.send'

    # Create a flow object. (it assists with OAuth 2.0 steps to get user authorization + credentials)
    flow = client.flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRET_FILE, SCOPES)
    flow.user_agent = APPLICATION_NAME

    credentials = tools.run_flow(flow, store)

  return credentials
## Get creds, prepare message and send it
def create_message_and_send(sender, to, subject, message_text_plain, message_text_html, attached_file):
  credentials = get_credentials()

  # Create an httplib2.Http object to handle our HTTP requests, and authorize it using credentials.authorize()
  http = httplib2.Http()

  # http is the authorized httplib2.Http() 
  http = credentials.authorize(http)    #or: http = credentials.authorize(httplib2.Http())

  service = discovery.build('gmail', 'v1', http=http)

  ## without attachment
  message_without_attachment = create_message_without_attachment(sender, to, subject, message_text_html, message_text_plain)
  send_Message_without_attachement(service, "me", message_without_attachment, message_text_plain)


  ## with attachment
  # message_with_attachment = create_Message_with_attachment(sender, to, subject, message_text_plain, message_text_html, attached_file)
  # send_Message_with_attachement(service, "me", message_with_attachment, message_text_plain,attached_file)

def create_message_without_attachment (sender, to, subject, message_text_html, message_text_plain):
  #Create message container
  message = MIMEMultipart('alternative') # needed for both plain & HTML (the MIME type is multipart/alternative)
  message['Subject'] = subject
  message['From'] = sender
  message['To'] = to

  #Create the body of the message (a plain-text and an HTML version)
  message.attach(MIMEText(message_text_plain, 'plain'))
  message.attach(MIMEText(message_text_html, 'html'))

  raw_message_no_attachment = base64.urlsafe_b64encode(message.as_bytes())
  raw_message_no_attachment = raw_message_no_attachment.decode()
  body = {'raw': raw_message_no_attachment}
  return bodydef create_Message_with_attachment(sender, to, subject, message_text_plain, message_text_html, attached_file):
  """Create a message for an email.

  message_text: The text of the email message.
  attached_file: The path to the file to be attached.

  Returns:
  An object containing a base64url encoded email object.
  """

  ##An email is composed of 3 part :
    #part 1: create the message container using a dictionary { to, from, subject }
    #part 2: attach the message_text with .attach() (could be plain and/or html)
    #part 3(optional): an attachment added with .attach() 

  ## Part 1
  message = MIMEMultipart() #when alternative: no attach, but only plain_text
  message['to'] = to
  message['from'] = sender
  message['subject'] = subject

  ## Part 2  (the message_text)
  # The order count: the first (html) will be use for email, the second will be attached (unless you comment it)
  message.attach(MIMEText(message_text_html, 'html'))
  message.attach(MIMEText(message_text_plain, 'plain'))

  ## Part 3 (attachement) 
  # # to attach a text file you containing "test" you would do:
  # # message.attach(MIMEText("test", 'plain'))

  #-----About MimeTypes:
  # It tells gmail which application it should use to read the attachement (it acts like an extension for windows).
  # If you dont provide it, you just wont be able to read the attachement (eg. a text) within gmail. You'll have to download it to read it (windows will know how to read it with it's extension). 

  #-----3.1 get MimeType of attachment
    #option 1: if you want to attach the same file just specify it’s mime types

    #option 2: if you want to attach any file use mimetypes.guess_type(attached_file) 

  my_mimetype, encoding = mimetypes.guess_type(attached_file)

  # If the extension is not recognized it will return: (None, None)
  # If it's an .mp3, it will return: (audio/mp3, None) (None is for the encoding)
  #for unrecognized extension it set my_mimetypes to 'application/octet-stream' (so it won't return None again). 
  if my_mimetype is None or encoding is not None:
    my_mimetype = 'application/octet-stream' 


  main_type, sub_type = my_mimetype.split('/', 1)# split only at the first '/'
  # if my_mimetype is audio/mp3: main_type=audio sub_type=mp3

  #-----3.2 creating the attachement
    #you don't really "attach" the file but you attach a variable that contains the "binary content" of the file you want to attach

    #option 1: use MIMEBase for all my_mimetype (cf below) - this is the easiest one to understand
    #option 2: use the specific MIME (ex for .mp3 = MIMEAudio)  - it's a shorcut version of MIMEBase

  #this part is used to tell how the file should be read and stored (r, or rb, etc.)
  if main_type == 'text':
    print("text")
    temp = open(attached_file, 'r') # 'rb' will send this error: 'bytes' object has no attribute 'encode'
    attachement = MIMEText(temp.read(), _subtype=sub_type)
    temp.close()

  Elif main_type == 'image':
    print("image")
    temp = open(attached_file, 'rb')
    attachement = MIMEImage(temp.read(), _subtype=sub_type)
    temp.close()

  Elif main_type == 'audio':
    print("audio")
    temp = open(attached_file, 'rb')
    attachement = MIMEAudio(temp.read(), _subtype=sub_type)
    temp.close()      

  Elif main_type == 'application' and sub_type == 'pdf':  
    temp = open(attached_file, 'rb')
    attachement = MIMEApplication(temp.read(), _subtype=sub_type)
    temp.close()

  else:               
    attachement = MIMEBase(main_type, sub_type)
    temp = open(attached_file, 'rb')
    attachement.set_payload(temp.read())
    temp.close()

  #-----3.3 encode the attachment, add a header and attach it to the message
  encoders.encode_base64(attachement) #https://docs.python.org/3/library/email-examples.html
  filename = os.path.basename(attached_file)
  attachement.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename=filename) # name preview in email
  message.attach(attachement) 


  ## Part 4 encode the message (the message should be in bytes)
  message_as_bytes = message.as_bytes() # the message should converted from string to bytes.
  message_as_base64 = base64.urlsafe_b64encode(message_as_bytes) #encode in base64 (printable letters coding)
  raw = message_as_base64.decode() # need to JSON serializable (no idea what does it means)
  return {'raw': raw} def send_Message_without_attachement(service, user_id, body, message_text_plain):
  try:
    message_sent = (service.users().messages().send(userId=user_id, body=body).execute())
    message_id = message_sent['id']
    # print(attached_file)
    print (f'Message sent (without attachment) \n\n Message Id: {message_id}\n\n Message:\n\n {message_text_plain}')
    # return body
  except errors.HttpError as error:
    print (f'An error occurred: {error}')
def send_Message_with_attachement(service, user_id, message_with_attachment, message_text_plain, attached_file):
  """Send an email message.

  Args:
  service: Authorized Gmail API service instance.
  user_id: User's email address. The special value "me" can be used to indicate the authenticated user.
  message: Message to be sent.

  Returns:
  Sent Message.
  """
  try:
    message_sent = (service.users().messages().send(userId=user_id, body=message_with_attachment).execute())
    message_id = message_sent['id']
    # print(attached_file)

    # return message_sent
  except errors.HttpError as error:
    print (f'An error occurred: {error}')


def main():
  to = "[email protected]"
  sender = "[email protected]"
  subject = "subject test1"
  message_text_html = r'Hi<br/>Html <b>hello</b>'
  message_text_plain = "Hi\nPlain Email"
  attached_file = r'C:\Users\Me\Desktop\audio.m4a'
  create_message_and_send(sender, to, subject, message_text_plain, message_text_html, attached_file)


if __== '__main__':
    main()
5
JinSnow

Jupyter-notebook kullanıcıları için, @ apadana'nın talimatlarını takip ettikten sonra, şifreli hata mesajları alırsanız, kodu kendi python dosyasına kopyaladığınızdan ve kodunu kullandığınızdan emin olun. 

%run [filename].py

(hala bunu nasıl çözdüğüme dair hiçbir ipucu yok)

bunu yapmayı bitirdiğinde, şimdi neredeyse açıkta demektir.

son değişikliği yapın: Kod Örneğinden Gmail API Hatası - 'str' değil, bayt benzeri bir nesne gereklidir

değiştirmek

return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(message.as_string())}

ile:

return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(message.as_string().encode()).decode()}

şimdi, çalışması gerekir.


final notları: base64 kodlaması işinin iki örneği olduğunu unutmayın ... 

kullanım

return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(msg.as_string().encode()).decode()}

yönteminde CreateMessageHtml

ve

return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(message.as_string().encode()).decode()}

yönteminde createMessageWithAttachment

bunu yapmak zorunda olmanızın nedeni, mesajın CreateMessageHtml içindeki 'msg' değişken ismine sahip olması, fakat createMessageWithAttachment içindeki 'message' ismidir. Çünkü sebepler. Bu yüzden.

1
Kelvin Wang

teşekkürler, @Guillame, @apadana. @ Guillaume'in cevabı Win/Python3.7'de benim için çok iyi çalıştı, fakat bir değişiklikle. Tüm 3 baskı ifadesi için, "f" yi değiştirdim, şu şekilde değiştirdim:

print (f'An error occurred: {error}')

için

print ('An error occurred: {error}')

Ayrıca client_secret.json dosyanızı almak için @ apandana'nın cevabının ilk bölümüne bakın. Bu benim için daha açıktı.

1
ram