it-swarm-tr.com

Bir wifi erişim noktasının SSID'sinin maksimum uzunluğu nedir?

Bir tarayıcının SSID'sinin maksimum dize uzunluğunun ne olduğunu veya bu tür bilgileri aramak için nereye gidebileceğimi bilip bilmediğini merak ediyordum. (Bir çeşit spesifikasyondan)

34
leeand00

Standardın belgelerine göre, bir SSID'nin uzunluğu maksimum 32 karakter (32 sekizli, normalde ASCII olmalıdır Harfler ve rakamlar, ancak standardın kendisi değerleri hariç tutmaz).

Bazı erişim noktası/yönlendirici ürün yazılımı sürümleri boş sonlandırılmış dizeler kullanır ve yalnızca 31 karakteri kabul eder.

IEEE standart belgesinden tanımlanan paragraf:

IEEE PDF excerpt

İndirme linki: [~ # ~] pdf [~ # ~] . Telekomünikasyon ve sistemler arasında bilgi alışverişi - Yerel ve büyükşehir alan ağları - Özel gereksinimler Bölüm 11: Kablosuz LAN Orta Erişim Kontrolü (MAC) ve Fiziksel Katman (PHY) Özellikleri) *

58
splattne

Bu sayfa 32 karakter diyor.

7
koenigdmj

Kablosuz ağ için SSID'nin maksimum uzunluğu 32 karakterdir

5
MDMarra